Affärsvillkor

Gällande tung charter:
Offerten är med förbehåll för ledig kapacitet/besättning och mellanförsäljning fram till dess skriftligt avtal om flygning föreligger, samt för bränslepriser, valutaändringar, trafikrättigheter, slots och idag ej kända skatter och avgifter.
Charteravtalet liksom fullgörandet av detta kan av chartraren endast åberopas gentemot vederbörande flygbolag, då AB Air Broker Center icke är part i charteravtalet. Vill chartraren frångå ingånget charteravtal gäller i första hand vad som stadgas i detta om avbeställning.

Betalningsvillkor:
10% av charterpriset erlägges vid beställning, avräknas vid slutlikvid, vilken skall vara oss tillhanda senast 30 dagar innan avresedagen. Dröjsmålsränta utgår med f.n. 2,2% per påbörjad månad.

Avbokningsvillkor:
10% av charterpriset om bekräftad bokning/beställning kancelleras.
25% av charterpriset om avbokning sker mellan 30 och 14 dagar före avresa.
50% av charterpriset om avbokning sker mellan 14 och 7 dagar före avresa.
100% av charterpriset om avbokning sker 7-0 dagar innan avresa.
Eventuell avbokning skall vara skriftlig.

Avbokningsvillkoren ovan är generella, och avvikelser kan förekomma i respektive flygbolags charteravtal. Ovanstående bestämmelser gäller till dess ev. charteravtal ställts ut och undertecknats av båda parter. Därefter gäller de i flygbolagets charteravtal stipulerade bestämmelserna. Charteravtalet liksom fullgörandet av detta kan av chartraren endast åberopas gentemot vederbörande flygbolag, då AB Air Broker Center icke är part i charteravtalet. Vill chartraren frångå ingånget charteravtal gäller i första hand vad som stadgas i detta om avbeställning.

Gällande taxiflyg:
Offerten är med förbehåll för ledig kapacitet/besättning och mellanförsäljning fram till dess skriftligt avtal om flygning föreligger, samt för bränslepriser, valutaändringar, trafikrättigheter, slots och idag ej kända skatter och avgifter.
Charteravtalet liksom fullgörandet av detta kan av chartraren endast åberopas gentemot vederbörande flygbolag, då AB Air Broker Center icke är part i charteravtalet.

Betalningsvillkor:
Full likvid 10 dagar före första flygdatum.
Dröjsmålsränta f.n. 2,2%/mån.

Avbokningsvillkor:
10% av charterpriset om bekräftad bokning/beställning kancelleras.
25% av charterpriset om avbokning sker mellan 10 och 3 dagar före avresa.
50% av charterpriset om avbokning sker mellan 3 dagar och 24 timmar före avresa.
100% av charterpriset om avbokning sker mindre än 24 timmar före avresa.
Eventuell avbokning skall vara skriftlig.

I övrigt gäller bestämmelser stipulerade i Air Charter Agreement General Conditions.

Vill du få information om aktuella händelser och tips - Klicka här!