Disclaimer

Denna webbplats och materialet i detta dokument tillhandahålls i "befintligt skick" utan garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda. Du accepterar uttryckligen att användningen av denna webbplats, inklusive allt innehåll, data eller programvara som distribueras av, laddas ned eller nås från eller via denna webbplats är på egen risk. Air Broker Center frånsäger sig alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, titel och icke-intrång som till information, material, innehåll, tjänster och produkter på sajten. Air Broker Center ansvarar ej för, eller garanterar att material på denna webbplats är korrekt, fullständig, tillförlitlig, aktuell eller felfri. Air Broker Center är inte ansvarig för typografiska fel eller försummelser i samband med prissättning, text, eller fotografi. Trots att Air Broker Center försöker säkerställa att din tillgång och användning av webbplatsen är säker, kan inte Air Broker Center garantera att denna webbplats eller dess server(s) är fria från virus eller andra skadliga komponenter.

Air Broker Center gör inget anspråk på, och tar inget ansvar för, kvalitet, innehåll, natur eller tillförlitlighet rörande tredjeparts webbplatser tillgängliga genom hyperlänk från denna webbplats, eller tredjeparts webbplatser som länkar till denna webbplats. Tredjeparts webbsidor kontrolleras inte av Air Broker Center och Air Broker Center ansvarar inte för innehållet i någon tredjepartlänkad webbplats eller någon länk som finns i en tredjepartlänkad webbplats eller någon översyn, ändringar eller uppdateringar av sådana platser. Air Broker Center tillhandahåller dessa länkar endast som en service, och införandet av en länk innebär inte tillhörighet, godkännande eller antagande av Air Broker Center på webbplatsen eller någon information som finns däri. När du lämnar Air Broker Centers webbplats, bör du vara medveten om att Air Broker Centers villkor inte längre gäller.

Vill du få information om aktuella händelser och tips - Klicka här!