Fraktcharter

Inom fraktsegmentet finns flygplanstyper som täcker ett mycket brett område, passande för alla typer av fraktflygningar, såväl kortdistans som mellan- och långdistans. Flygplan med möjlighet att frakta alla typer av last, allt från mindre flygplan för att flyga reservdelar, till tyngre fraktflygplan som kan transportera tyngre och mer skrymmande gods.

Kontakta oss för en offert!

Vill du få information om aktuella händelser och tips - Klicka här!