Privatjet

En egen privatjet skiljer sig från reguljärflyget på många sätt, och det kan sammanfattas i tre ord:

Effektivitet
Privatflyget är ett arbetsredskap som gör affärsresorna effektivare!

Integritet
Med privatflyg reser du inkognito och kan utnyttja tiden ombord till helt privata förberedelser inför möten.

Flexibilitet
Res på din egen tidtabell direkt till en flygplats närmare slutmålet.

Kontakta oss för en offert!

Vill du få information om aktuella händelser och tips - Klicka här!