ATR 42

aircrafts/interior/atr42ext.jpg aircrafts/interior/atr42int2.jpg

Vill du få information om aktuella händelser och tips - Klicka här!