ATR 72

aircrafts/interior/atr72ext.jpg aircrafts/interior/atr72int2.jpg

Vill du få information om aktuella händelser och tips - Klicka här!