AVRO RJ 100

Passagerarkapacitet 110-112

Vill du få information om aktuella händelser och tips - Klicka här!