Airbus A330

Passagerarkapacitet: 396

Vill du få information om aktuella händelser och tips - Klicka här!