Boeing 737-600

Passagerarkapacitet: 120

Boeing 737-600 Boeing 737-600 floor plan

Vill du få information om aktuella händelser och tips - Klicka här!