Boeing 737-700

Passagerarkapacitet: 148

Boeing 737-700 Boeing 737-700

Vill du få information om aktuella händelser och tips - Klicka här!