Metro 23

Passagerarkapacitet: 19

Metro 23 Metro 23 interior

Vill du få information om aktuella händelser och tips - Klicka här!