SAAB SF-340

Passagerarkapacitet: 33

Vill du få information om aktuella händelser och tips - Klicka här!