Fraktflygplan

Inom fraktsegmentet finns flygplantyper som täcker ett mycket brett område, passande för alla typer av fraktflygningar, såväl kortdistans som mellan- och långdistans. Flygplan med möjlighet att frakta alla typer av last, allt från mindre flygplan för att flyga reservdelar, till tyngre fraktflygplan som kan transportera tyngre och mer skrymmande gods.

Vi tillhandahåller alla typer av flygplan för alla typer av flygningar.
När du behöver dem. Där du behöver dem.


Vill du få information om aktuella händelser och tips - Klicka här!