Algeriet

Stad Flygplatsnamn ICAO IATA Bruk Tull Bana IFR Banlängd
Adrar Touat-Ch Sidi Mohamed Belkebir DAUA AZR Civ. Yes Paved Yes 9800 ft
Algiers Houari Boumediene DAAG ALG Civ. Yes Paved Yes 11400 ft
Annaba El Mellah DABB AAE Civ. Yes Paved Yes 9800 ft
Bejaia Soummam-Abane Ramdane DAAE BJA Civ. No Paved Yes 7800 ft
Bordj Mokhtar Bordj Mokhtar DATM BMW Civ. No Unpaved No 7300 ft
Bou Saada Bou Saada DAAD BUJ Civ. No Paved Yes 7200 ft
Constantine Mohamed Boudiaf DABC CZL Civ. Yes Paved Yes 7800 ft
Djanet Tiska DAAJ DJG Civ. O/R Paved Yes 9800 ft
Ech-Cheliff Ech-Cheliff DAOI Civ. No Paved No 5400 ft
El Golea El Golea DAUE ELG Civ. No Paved Yes 9800 ft
El Oued Guemar DAUO ELU Civ. Yes Paved Yes 9800 ft
Ghardaia Noumerat-Moufdi Zakaria DAUG GHA Civ. Yes Paved Yes 10100 ft
Ghriss Ghriss DAOV Civ. No Paved Yes 5500 ft
Hassi Messaoud Oued Irara-Krim Belkacem DAUH HME Civ. O/R Paved Yes 9800 ft
Illizi Illirane VVZ Civ. No Unpaved No 7800 ft
Illizi Takhamalt DAAP Civ. No Paved Yes 9800 ft
In Guezzam In Guezzam DATG INF Civ. No Unpaved Yes 7200 ft
In Salah In Salah DAUI INZ Civ. No Paved Yes 9800 ft
Jijel Ferhat Abbas DAAV GJL Civ. No Paved Yes 7800 ft
Mostaganem Mostaganem Civ. No Paved No 3700 ft
Oran Es Senia DAOO ORN Civ. Yes Paved Yes 10000 ft
Ouargla Ouargla DAUU OGX Civ. No Paved No 9800 ft
Tamanrasset Aguenar DAAT TMR Civ. Yes Paved Yes 11800 ft
Tebessa Cheikh Larbi Tebessi DABS TEE Civ. Yes Paved Yes 9800 ft
Tiaret Bou Chekif DAOB TID Civ. O/R Paved Yes 9800 ft
Timimoun Timimoun DAUT TMX Civ. No Paved Yes 9800 ft
Tlemcen Zenata-Messali El Hadj DAON TLM Civ. O/R Paved Yes 8500 ft
Touggourt Sidi Mahdi DAUK TGR Civ. No Paved Yes 5600 ft
Zarzaitine In Amenas DAUZ IAM Civ. O/R Paved Yes 9800 ft

Förklaring till teknisk information

ICAO-kod

International Civil Aviation Organization (ICAO), en fyrställig kod avseende flygplatsers geografiska läge. Fältet ovan lämnas tomt om ingen ICAO-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.

IATA-kod

International Air Transport Association (IATA), en treställig identifikationskod för flygplatser. Fältet ovan lämnas tomt om ingen IATA-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.

Bruk

Flygplatser klassificeras i tre kategorier: civila flygplatser öppna för allmän trafik, militära flygplatser och privata flygplatser ej öppna för allmän trafik. Flygplatser som både är civila och militära visas som civila flygplatser.
Civ. Civil flygplats, öppen för allmän trafik (inkluderar vissa delvis militära flygplatser)
Mil. Militär flygplats, ej öppen för allmän trafik.
Priv. Privat flygplats, ej öppen för allmän trafik.

Tull

Ja Tullservice finns tillgänglig under flygplatsens normala öppettider.
Nej Tullservice normalt ej tillgänglig.
P/B Flygplatsen har tullservice på begäran.
Beg. Flygplatsen har begränsad tullservice, ej nödvändigtvis identisk med flygplatsens öppettider..
ADCUS Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla.
ADCUS P/B Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla med restriktioner.

Bana

Beskrivning av ytan på den längsta tillgängliga rullbanan.
Asfalt Hård rullbana.
Ej asfalt Mjuk rullbana. (Endast lättare flygplantyper)
Vatten Vatten (för amfibieplan)

IFR

Detta fält visar om flygplatsen har en officiellt publicerad procedur för instrumentinflygning.
Ja Instrumentinflygningsprocedur är publicerad.
Nej Instrumentinflygningsprocedur är ej publicerad. (Flygplatsen ej lämplig att trafikeras under mörker eller vid dåligt väder.)

Banlängd

Visar längden i fot på den längsta tillgängliga rullbanan, avrundat nedåt till jämt 100-tal fot. Om flygplatsen har både hård och mjuk rullbana anges längden för den längsta hårda rullbanan. I de fall där den längsta rullbanan både är mjuk och hård, anges längden på den hårda delen.

Vill du få information om aktuella händelser och tips - Klicka här!