Angola

Stad Flygplatsnamn ICAO IATA Bruk Tull Bana IFR Banlängd
Ambriz Ambriz FNAM AZZ Priv. No Unpaved No 7800 ft
Benguela 17th Of November FNBG BUG Civ. No Paved No 5300 ft
Cabinda Cabinda FNCA CAB Civ. No Paved No 8200 ft
Huambo Albano Machado FNHU NOV Civ. No Paved Yes 8700 ft
Kuito Bie FNKU SVP Civ. No Paved No 8200 ft
Lobito Lobito FNLB Mil. No Paved No 4900 ft
Luanda 4th Of February FNLU LAD Civ. Yes Paved Yes 12100 ft
Lubango Lubango FNUB SDD Civ. No Paved No 9800 ft
Luena Luena FNUE LUO Civ. No Paved No 7800 ft
M'banza Congo M'banza Congo FNBC SSY Civ. No Unpaved No 5900 ft
Malange Malange FNMA MEG Civ. No Paved No 7200 ft
Maquela Maquela FNMQ Civ. No Unpaved No 5900 ft
Menongue Menongue FNME SPP Civ. No Paved No 11400 ft
N'giva N'giva FNGI NGV Priv. No Unpaved No 7800 ft
N'zeto N'zeto FNZE ARZ Priv. No Unpaved No 7200 ft
Namibe Namibe FNMO Civ. No Paved No 8200 ft
Negage Negage FNNG GXG Mil. No Paved No 7800 ft
Porto Amboim Porto Amboim FNPA PBN Priv. No Paved No 3300 ft
Saurimo Saurimo FNSA VHC Civ. No Paved No 11100 ft
Soyo Soyo FNSO SZA Civ. No Paved No 6800 ft
Sumbe Sumbe FNSU Civ. No Paved No 3600 ft
Uige Uige FNUG UGO Civ. No Paved No 6500 ft
Wako Kungo Wako Kungo FNWK CEO Civ. No Unpaved No 6500 ft
Xangongo Xangongo FNXA XGN Civ. No Unpaved No 6500 ft

Förklaring till teknisk information

ICAO-kod

International Civil Aviation Organization (ICAO), en fyrställig kod avseende flygplatsers geografiska läge. Fältet ovan lämnas tomt om ingen ICAO-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.

IATA-kod

International Air Transport Association (IATA), en treställig identifikationskod för flygplatser. Fältet ovan lämnas tomt om ingen IATA-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.

Bruk

Flygplatser klassificeras i tre kategorier: civila flygplatser öppna för allmän trafik, militära flygplatser och privata flygplatser ej öppna för allmän trafik. Flygplatser som både är civila och militära visas som civila flygplatser.
Civ. Civil flygplats, öppen för allmän trafik (inkluderar vissa delvis militära flygplatser)
Mil. Militär flygplats, ej öppen för allmän trafik.
Priv. Privat flygplats, ej öppen för allmän trafik.

Tull

Ja Tullservice finns tillgänglig under flygplatsens normala öppettider.
Nej Tullservice normalt ej tillgänglig.
P/B Flygplatsen har tullservice på begäran.
Beg. Flygplatsen har begränsad tullservice, ej nödvändigtvis identisk med flygplatsens öppettider..
ADCUS Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla.
ADCUS P/B Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla med restriktioner.

Bana

Beskrivning av ytan på den längsta tillgängliga rullbanan.
Asfalt Hård rullbana.
Ej asfalt Mjuk rullbana. (Endast lättare flygplantyper)
Vatten Vatten (för amfibieplan)

IFR

Detta fält visar om flygplatsen har en officiellt publicerad procedur för instrumentinflygning.
Ja Instrumentinflygningsprocedur är publicerad.
Nej Instrumentinflygningsprocedur är ej publicerad. (Flygplatsen ej lämplig att trafikeras under mörker eller vid dåligt väder.)

Banlängd

Visar längden i fot på den längsta tillgängliga rullbanan, avrundat nedåt till jämt 100-tal fot. Om flygplatsen har både hård och mjuk rullbana anges längden för den längsta hårda rullbanan. I de fall där den längsta rullbanan både är mjuk och hård, anges längden på den hårda delen.

Vill du få information om aktuella händelser och tips - Klicka här!