Bahamas

Stad Flygplatsnamn ICAO IATA Bruk Tull Bana IFR Banlängd
Abaco I Marsh Harbour MYAM MHH Civ. Yes Paved No 5000 ft
Abaco I Moore´s I MYAO Civ No 3000 ft
Abaco I Treasure Cay MYAT TCB Civ. Yes Paved Yes 6600 ft
Abaco I Sandy Point Apt MYAS YAS Civ. Yes Paved No 3000 ft
Acklins I Spring Point MYAP AXP Civ. Paved No 5000 ft
Andros I Andros Town Intl MYAF ASD Priv. Yes Paved No 4000 ft
Andros I Clarence A Bain MYAB Civ. Paved No 5000 ft
Andros I Congo Town MYAK COX Civ. Yes Paved No 5300 ft
Andros I San Andros MYAN SAQ Civ. Yes Paved No 4900 ft
Berry I Great Harbour MYBG GHC Priv. Yes Paved No 4500 ft
Bimini I South Bimini MYBS Civ. Yes Paved No 5000 ft
Cat Island Arthur's Town MYCA ATC Civ. Paved No 7000 ft
Cat Island New Bight MYCB CAT Civ. Yes Paved No 4000 ft
Chub Cay Chub Cay Intl MYBC CCZ Priv. Yes Paved No 5000 ft
Crooked I Colonel Hill MYCI CRI Civ. Paved No 3500 ft
Eleuthera I Governors Harbour MYEM GHB Civ. Yes Paved No 7900 ft
Eleuthera I North Eleuthera MYEH ELH Civ. Yes Paved No 4500 ft
Eleuthera I Rock Sound Intl MYER RSD Civ. Yes Paved No 7200 ft
Exuma I Staniel Cay MYES TYM Priv. Paved No 3000 ft
Freeport Grand Bahama Intl MYGF FPO Civ. Yes Paved Yes 11000 ft
Great Exuma I Exuma Intl MYEF GGT Civ. Paved No 7000 ft
Great Inagua I Inagua MYIG IGA Civ. Yes Paved No 7000 ft
Long I Deadmans Cay MYLD LGI Priv. Paved No 4000 ft
Long I Stella Maris MYLS SML Priv. Yes Paved No 3700 ft
Mayaguana I Mayaguana MYMM MYG Civ. Paved No 7700 ft
Nassau Lynden Pindling Intl MYNN NAS Civ. Yes Paved Yes 11000 ft
Pittstown Point Flying Pigs MYCP PID Priv. Paved No 2000 ft
Ragged I Duncan Town MYRD DCT Paved No 3800 ft
Rum Cay New Port Nelson MYRP RCY Civ. Paved No 4500 ft
San Salvador I San Salvador Intl MYSM ZSA Civ. Paved No 4500 ft

Förklaring till teknisk information

ICAO-kod

International Civil Aviation Organization (ICAO), en fyrställig kod avseende flygplatsers geografiska läge. Fältet ovan lämnas tomt om ingen ICAO-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.

IATA-kod

International Air Transport Association (IATA), en treställig identifikationskod för flygplatser. Fältet ovan lämnas tomt om ingen IATA-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.

Bruk

Flygplatser klassificeras i tre kategorier: civila flygplatser öppna för allmän trafik, militära flygplatser och privata flygplatser ej öppna för allmän trafik. Flygplatser som både är civila och militära visas som civila flygplatser.
Civ. Civil flygplats, öppen för allmän trafik (inkluderar vissa delvis militära flygplatser)
Mil. Militär flygplats, ej öppen för allmän trafik.
Priv. Privat flygplats, ej öppen för allmän trafik.

Tull

Ja Tullservice finns tillgänglig under flygplatsens normala öppettider.
Nej Tullservice normalt ej tillgänglig.
P/B Flygplatsen har tullservice på begäran.
Beg. Flygplatsen har begränsad tullservice, ej nödvändigtvis identisk med flygplatsens öppettider..
ADCUS Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla.
ADCUS P/B Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla med restriktioner.

Bana

Beskrivning av ytan på den längsta tillgängliga rullbanan.
Asfalt Hård rullbana.
Ej asfalt Mjuk rullbana. (Endast lättare flygplantyper)
Vatten Vatten (för amfibieplan)

IFR

Detta fält visar om flygplatsen har en officiellt publicerad procedur för instrumentinflygning.
Ja Instrumentinflygningsprocedur är publicerad.
Nej Instrumentinflygningsprocedur är ej publicerad. (Flygplatsen ej lämplig att trafikeras under mörker eller vid dåligt väder.)

Banlängd

Visar längden i fot på den längsta tillgängliga rullbanan, avrundat nedåt till jämt 100-tal fot. Om flygplatsen har både hård och mjuk rullbana anges längden för den längsta hårda rullbanan. I de fall där den längsta rullbanan både är mjuk och hård, anges längden på den hårda delen.

Vill du få information om aktuella händelser och tips - Klicka här!