Bangladesh

Stad Flygplatsnamn ICAO IATA Bruk Tull Bana IFR Banlängd
Barisal Barisal VGBR BZL Civ. No Paved Yes 5000 ft
Chittagong M.A. Hannan Intl VGEG CGP Civ. Yes Paved Yes 10000 ft
Comilla Comilla VGCM CLA Civ. No Paved No 2100 ft
Cox's Bazar Cox's Bazar VGCB CXB Civ. No Paved Yes 6700 ft
Dhaka Tejgaon VGTJ Mil. No Paved Yes 2100 ft
Dhaka Zia Intl VGZR DAC Civ. Yes Paved Yes 10400 ft
Ishurdi Ishurdi VGIS IRD Civ. No Paved Yes 4700 ft
Jessore Jessore VGJR JSR Civ. No Paved Yes 7900 ft
Rajshahi Rajshahi VGRJ RJH Civ. No Paved Yes 6000 ft
Saidpur Saidpur VGSD SPD Civ. No Paved Yes 6000 ft
Shamshernagar Shamshernagar VGSH ZHM Civ. No Paved No 2100 ft
Sylhet Osmany VGSY ZYL Civ. No Paved Yes 8500 ft

Förklaring till teknisk information

ICAO-kod

International Civil Aviation Organization (ICAO), en fyrställig kod avseende flygplatsers geografiska läge. Fältet ovan lämnas tomt om ingen ICAO-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.

IATA-kod

International Air Transport Association (IATA), en treställig identifikationskod för flygplatser. Fältet ovan lämnas tomt om ingen IATA-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.

Bruk

Flygplatser klassificeras i tre kategorier: civila flygplatser öppna för allmän trafik, militära flygplatser och privata flygplatser ej öppna för allmän trafik. Flygplatser som både är civila och militära visas som civila flygplatser.
Civ. Civil flygplats, öppen för allmän trafik (inkluderar vissa delvis militära flygplatser)
Mil. Militär flygplats, ej öppen för allmän trafik.
Priv. Privat flygplats, ej öppen för allmän trafik.

Tull

Ja Tullservice finns tillgänglig under flygplatsens normala öppettider.
Nej Tullservice normalt ej tillgänglig.
P/B Flygplatsen har tullservice på begäran.
Beg. Flygplatsen har begränsad tullservice, ej nödvändigtvis identisk med flygplatsens öppettider..
ADCUS Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla.
ADCUS P/B Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla med restriktioner.

Bana

Beskrivning av ytan på den längsta tillgängliga rullbanan.
Asfalt Hård rullbana.
Ej asfalt Mjuk rullbana. (Endast lättare flygplantyper)
Vatten Vatten (för amfibieplan)

IFR

Detta fält visar om flygplatsen har en officiellt publicerad procedur för instrumentinflygning.
Ja Instrumentinflygningsprocedur är publicerad.
Nej Instrumentinflygningsprocedur är ej publicerad. (Flygplatsen ej lämplig att trafikeras under mörker eller vid dåligt väder.)

Banlängd

Visar längden i fot på den längsta tillgängliga rullbanan, avrundat nedåt till jämt 100-tal fot. Om flygplatsen har både hård och mjuk rullbana anges längden för den längsta hårda rullbanan. I de fall där den längsta rullbanan både är mjuk och hård, anges längden på den hårda delen.

Vill du få information om aktuella händelser och tips - Klicka här!