Connecticut, CT

Stad Flygplatsnamn ICAO IATA Bruk Tull Bana IFR Banlängd
Bridgeport Sikorsky Meml KBDR BDR Civ. Asfalt Ja 4700 ft
Burlington Mountain Meadow Airstrip Civ. Nej Asfalt Nej 3400 ft
Chester Chester Civ. Asfalt Ja 2500 ft
Danbury Danbury Mun KDXR DXR Civ. Asfalt Ja 4400 ft
Danielson Danielson Civ. Asfalt Ja 2700 ft
East Haddam Goodspeed Civ. Asfalt Nej 2100 ft
Ellington Ellington Civ. Asfalt Nej 1800 ft
Groton/New London Groton-New London KGON GON Civ. Asfalt Ja 5000 ft
Hartford Hartford-Brainard KHFD HFD Civ. Asfalt Ja 4400 ft
Madison Griswold N04 MPE Civ. Asfalt Ja 1800 ft
Marlborough Salmon River Civ. Ej asfalt Nej 2000 ft
Meriden Meriden Markham Mun KMMK Civ. Asfalt Ja 3100 ft
New Haven Tweed-New Haven KHVN HVN Civ. Asfalt Ja 5600 ft
New Milford Candlelight Farms Civ. Ej asfalt Nej 2900 ft
Oxford Waterbury-Oxford KOXC OXC Civ. Asfalt Ja 5000 ft
Plainville Robertson Civ. Asfalt Nej 3600 ft
Putnam Toutant C44 Civ. Asfalt Nej 1800 ft
Simsbury Simsbury Civ. Asfalt Nej 2200 ft
Warehouse Point Skylark Civ. Asfalt Nej 2600 ft
Waterbury Waterbury N41 Civ. Ej asfalt Nej 2000 ft
Willimantic Windham KIJD Civ. Asfalt Ja 4200 ft
Windsor Locks Bradley Intl KBDL BDL Civ. Asfalt Ja 9500 ft

Förklaring till teknisk information

ICAO-kod

International Civil Aviation Organization (ICAO), en fyrställig kod avseende flygplatsers geografiska läge. Fältet ovan lämnas tomt om ingen ICAO-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.

IATA-kod

International Air Transport Association (IATA), en treställig identifikationskod för flygplatser. Fältet ovan lämnas tomt om ingen IATA-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.

Bruk

Flygplatser klassificeras i tre kategorier: civila flygplatser öppna för allmän trafik, militära flygplatser och privata flygplatser ej öppna för allmän trafik. Flygplatser som både är civila och militära visas som civila flygplatser.
Civ. Civil flygplats, öppen för allmän trafik (inkluderar vissa delvis militära flygplatser)
Mil. Militär flygplats, ej öppen för allmän trafik.
Priv. Privat flygplats, ej öppen för allmän trafik.

Tull

Ja Tullservice finns tillgänglig under flygplatsens normala öppettider.
Nej Tullservice normalt ej tillgänglig.
P/B Flygplatsen har tullservice på begäran.
Beg. Flygplatsen har begränsad tullservice, ej nödvändigtvis identisk med flygplatsens öppettider..
ADCUS Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla.
ADCUS P/B Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla med restriktioner.

Bana

Beskrivning av ytan på den längsta tillgängliga rullbanan.
Asfalt Hård rullbana.
Ej asfalt Mjuk rullbana. (Endast lättare flygplantyper)
Vatten Vatten (för amfibieplan)

IFR

Detta fält visar om flygplatsen har en officiellt publicerad procedur för instrumentinflygning.
Ja Instrumentinflygningsprocedur är publicerad.
Nej Instrumentinflygningsprocedur är ej publicerad. (Flygplatsen ej lämplig att trafikeras under mörker eller vid dåligt väder.)

Banlängd

Visar längden i fot på den längsta tillgängliga rullbanan, avrundat nedåt till jämt 100-tal fot. Om flygplatsen har både hård och mjuk rullbana anges längden för den längsta hårda rullbanan. I de fall där den längsta rullbanan både är mjuk och hård, anges längden på den hårda delen.

Vill du få information om aktuella händelser och tips - Klicka här!