Costa Rica

Stad Flygplatsnamn ICAO IATA Bruk Tull Bana IFR Banlängd
Buenos Aires Buenos Aires De Osa MRBA BAI Civ. Paved No 3100 ft
Carrillo Carrillo MRCR RIK Civ. Unpaved No 3900 ft
Chacarita Chacarita MRCH Civ. No Paved No 4900 ft
Costa Rica Barra Del Colorado MRBC Civ. Paved No 3200 ft
Coto 47 Coto 47 MRCC OTR Civ. Paved No 3200 ft
Dieciocho Dieciocho MRDO Mil. Unpaved No 2900 ft
El Carmen El Carmen MREC Civ. No Paved No 3200 ft
Finca 63 Finca 63 MRFS Civ. Paved No 3200 ft
Golfito Golfito Intl MRGF GLF Civ. Paved No 4500 ft
Guapiles Guapiles MRGP GPL Civ. Paved No 3600 ft
La Flor La Flor MRLF Civ. Paved No 3100 ft
La Managua La Managua MRQP Civ. No Paved No 3600 ft
Las Trancas Las Trancas MRLT Civ. Unpaved No 3400 ft
Laurel Laurel MRLE Civ. No Unpaved No 3200 ft
Liberia Daniel Oduber Quiros Intl MRLB LIR Civ. Yes Paved Yes 9000 ft
Limon Limon Intl MRLM LIO Civ. Yes Paved No 5900 ft
Los Chiles Los Chiles MRLC LSL Civ. Paved No 4200 ft
Nosara Nosara MRNS NOB Civ. No Paved No 3200 ft
Palmar Palmar Sur MRPM PMZ Civ. Paved No 4500 ft
Palo Arco Palo Arco MRPA Civ. No Paved No 3200 ft
Salama Costa Rica Salama MRSL Civ. No Unpaved No 3100 ft
San Alberto San Alberto MRSA Civ. Unpaved No 3200 ft
San Jose Juan Santamaria Intl MROC SJO Civ. Yes Paved Yes 9800 ft
San Jose Tobias Bolanos Intl MRPV Civ. Yes Paved No 3200 ft
San Vito De Jaba San Vito De Jaba MRSV TOO Civ. Paved No 3200 ft
Santa Clara De Guapiles Santa Clara De Guapiles MRSG Civ. Paved No 3100 ft
Santa Maria De Guacimo Santa Maria De Guacimo MRSO Civ. No Paved No 3200 ft

Förklaring till teknisk information

ICAO-kod

International Civil Aviation Organization (ICAO), en fyrställig kod avseende flygplatsers geografiska läge. Fältet ovan lämnas tomt om ingen ICAO-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.

IATA-kod

International Air Transport Association (IATA), en treställig identifikationskod för flygplatser. Fältet ovan lämnas tomt om ingen IATA-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.

Bruk

Flygplatser klassificeras i tre kategorier: civila flygplatser öppna för allmän trafik, militära flygplatser och privata flygplatser ej öppna för allmän trafik. Flygplatser som både är civila och militära visas som civila flygplatser.
Civ. Civil flygplats, öppen för allmän trafik (inkluderar vissa delvis militära flygplatser)
Mil. Militär flygplats, ej öppen för allmän trafik.
Priv. Privat flygplats, ej öppen för allmän trafik.

Tull

Ja Tullservice finns tillgänglig under flygplatsens normala öppettider.
Nej Tullservice normalt ej tillgänglig.
P/B Flygplatsen har tullservice på begäran.
Beg. Flygplatsen har begränsad tullservice, ej nödvändigtvis identisk med flygplatsens öppettider..
ADCUS Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla.
ADCUS P/B Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla med restriktioner.

Bana

Beskrivning av ytan på den längsta tillgängliga rullbanan.
Asfalt Hård rullbana.
Ej asfalt Mjuk rullbana. (Endast lättare flygplantyper)
Vatten Vatten (för amfibieplan)

IFR

Detta fält visar om flygplatsen har en officiellt publicerad procedur för instrumentinflygning.
Ja Instrumentinflygningsprocedur är publicerad.
Nej Instrumentinflygningsprocedur är ej publicerad. (Flygplatsen ej lämplig att trafikeras under mörker eller vid dåligt väder.)

Banlängd

Visar längden i fot på den längsta tillgängliga rullbanan, avrundat nedåt till jämt 100-tal fot. Om flygplatsen har både hård och mjuk rullbana anges längden för den längsta hårda rullbanan. I de fall där den längsta rullbanan både är mjuk och hård, anges längden på den hårda delen.

Vill du få information om aktuella händelser och tips - Klicka här!