Ecuador

Stad Flygplatsnamn ICAO IATA Bruk Tull Bana IFR Banlängd
Ambato Chachoan SEAM ATF Civ. Paved Yes 6500 ft
Baltra I Galapagos Is Seymour SEGS GPS Civ. Paved Yes 7800 ft
Coca Francisco De Orellana SECO OCC Civ. Paved Yes 4900 ft
Cuenca Mariscal Lamar SECU CUE Civ. Paved Yes 6200 ft
Gualaquiza Gualaquiza SEGZ Civ. Paved No 6800 ft
Guayaquil Simon Bolivar Intl SEGU GYE Civ. Yes Paved Yes 8000 ft
Ibarra Atahualpa SEIB Civ. Paved No 6500 ft
La Toma Camilo Ponce SETM Civ. Paved No 6500 ft
Latacunga Cotopaxi Intl SELT Civ. Yes Paved Yes 12100 ft
Macara J M Velasco Ibarra SEMA MRR Civ. Paved No 3200 ft
Macas Macas SEMC XMS Civ. Paved Yes 8200 ft
Machala General Serrano SEMH MCH Civ. Paved Yes 5400 ft
Manta Eloy Alfaro Intl SEMT MEC Civ. Paved Yes 9300 ft
Montalvo El Carmen SEMO Civ. Paved No 4500 ft
Nueva Loja Lago Agrio SELA LGQ Civ. Paved Yes 7500 ft
Portoviejo Reales Tamarindos SEPV PVO Civ. Paved No 7200 ft
Quito Mariscal Sucre Intl SEQU UIO Civ. Yes Paved Yes 10200 ft
Riobamba Chimborazo SERB Civ. Paved No 5200 ft
Salinas Gen Ulpiano Paez SESA SNC Mil. Paved Yes 7900 ft
San Cristobal San Cristobal SEST SCY Civ. Paved Yes 6800 ft
San Vicente Los Perales SESV BHA Civ. Paved Yes 4400 ft
Santa Rosa Tcrnel Victor H Francisco Lar SERO Civ. Paved No 3400 ft
Santo Domingo De Los Colorados Santo Domingo De Los Colorados SESD Civ. No Paved No 3600 ft
Shell Mera Rio Amazonas SESM PTZ Civ. Paved Yes 5000 ft
Sucua Sucua SESC SUQ Civ. Unpaved No 3900 ft
Tachina General Rivadeneira SETN ESM Civ. Paved Yes 7800 ft
Taisha Taisha SETH TSC Civ. Unpaved No 3600 ft
Tarapoa Tarapoa SETR TPC Mil. Paved Yes 5400 ft
Tena Tena SETE Civ. Unpaved No 3200 ft
Tiputini Tiputini SETI TPN Civ. Unpaved No 3600 ft
Tulcan El Rosal-Tcrnel Mantilla SETU TUA Civ. Paved Yes 8000 ft

Förklaring till teknisk information

ICAO-kod

International Civil Aviation Organization (ICAO), en fyrställig kod avseende flygplatsers geografiska läge. Fältet ovan lämnas tomt om ingen ICAO-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.

IATA-kod

International Air Transport Association (IATA), en treställig identifikationskod för flygplatser. Fältet ovan lämnas tomt om ingen IATA-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.

Bruk

Flygplatser klassificeras i tre kategorier: civila flygplatser öppna för allmän trafik, militära flygplatser och privata flygplatser ej öppna för allmän trafik. Flygplatser som både är civila och militära visas som civila flygplatser.
Civ. Civil flygplats, öppen för allmän trafik (inkluderar vissa delvis militära flygplatser)
Mil. Militär flygplats, ej öppen för allmän trafik.
Priv. Privat flygplats, ej öppen för allmän trafik.

Tull

Ja Tullservice finns tillgänglig under flygplatsens normala öppettider.
Nej Tullservice normalt ej tillgänglig.
P/B Flygplatsen har tullservice på begäran.
Beg. Flygplatsen har begränsad tullservice, ej nödvändigtvis identisk med flygplatsens öppettider..
ADCUS Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla.
ADCUS P/B Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla med restriktioner.

Bana

Beskrivning av ytan på den längsta tillgängliga rullbanan.
Asfalt Hård rullbana.
Ej asfalt Mjuk rullbana. (Endast lättare flygplantyper)
Vatten Vatten (för amfibieplan)

IFR

Detta fält visar om flygplatsen har en officiellt publicerad procedur för instrumentinflygning.
Ja Instrumentinflygningsprocedur är publicerad.
Nej Instrumentinflygningsprocedur är ej publicerad. (Flygplatsen ej lämplig att trafikeras under mörker eller vid dåligt väder.)

Banlängd

Visar längden i fot på den längsta tillgängliga rullbanan, avrundat nedåt till jämt 100-tal fot. Om flygplatsen har både hård och mjuk rullbana anges längden för den längsta hårda rullbanan. I de fall där den längsta rullbanan både är mjuk och hård, anges längden på den hårda delen.

Vill du få information om aktuella händelser och tips - Klicka här!