Grönland

Stad Flygplatsnamn ICAO IATA Bruk Tull Bana IFR Banlängd
Aasiaat Aasiaat BGAA JEG Civ. Nej Asfalt Ja 2600 ft
Constable Pynt Constable Pynt BGCO CNP Civ. Ja Ej asfalt Ja 3200 ft
Godthab Godthab BGGH GOH Civ. Ja Asfalt Ja 3100 ft
Jakobshavn Jakobshavn BGJN JAV Civ. Ja Asfalt Ja 2700 ft
Kulusuk Kulusuk BGKK KUS Civ. Ja Ej asfalt Ja 3900 ft
Maniitsoq Maniitsoq BGMQ Civ. P/B Asfalt Ja 2600 ft
Narsarsuaq Narsarsuaq BGBW UAK Civ. Ja Asfalt Ja 6000 ft
Sisimiut Sisimiut BGSS JHS Civ. Nej Asfalt Ja 2600 ft
Sondre Stromfjord Sondre Stromfjord BGSF SFJ Civ. Ja Asfalt Ja 9200 ft
Thule Thule Ab BGTL THU Mil. Nej Asfalt Ja 10000 ft
Uummannaq Qaarsut BGUQ UMD Civ. Nej Ej asfalt Ja 2900 ft

Förklaring till teknisk information

ICAO-kod

International Civil Aviation Organization (ICAO), en fyrställig kod avseende flygplatsers geografiska läge. Fältet ovan lämnas tomt om ingen ICAO-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.

IATA-kod

International Air Transport Association (IATA), en treställig identifikationskod för flygplatser. Fältet ovan lämnas tomt om ingen IATA-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.

Bruk

Flygplatser klassificeras i tre kategorier: civila flygplatser öppna för allmän trafik, militära flygplatser och privata flygplatser ej öppna för allmän trafik. Flygplatser som både är civila och militära visas som civila flygplatser.
Civ. Civil flygplats, öppen för allmän trafik (inkluderar vissa delvis militära flygplatser)
Mil. Militär flygplats, ej öppen för allmän trafik.
Priv. Privat flygplats, ej öppen för allmän trafik.

Tull

Ja Tullservice finns tillgänglig under flygplatsens normala öppettider.
Nej Tullservice normalt ej tillgänglig.
P/B Flygplatsen har tullservice på begäran.
Beg. Flygplatsen har begränsad tullservice, ej nödvändigtvis identisk med flygplatsens öppettider..
ADCUS Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla.
ADCUS P/B Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla med restriktioner.

Bana

Beskrivning av ytan på den längsta tillgängliga rullbanan.
Asfalt Hård rullbana.
Ej asfalt Mjuk rullbana. (Endast lättare flygplantyper)
Vatten Vatten (för amfibieplan)

IFR

Detta fält visar om flygplatsen har en officiellt publicerad procedur för instrumentinflygning.
Ja Instrumentinflygningsprocedur är publicerad.
Nej Instrumentinflygningsprocedur är ej publicerad. (Flygplatsen ej lämplig att trafikeras under mörker eller vid dåligt väder.)

Banlängd

Visar längden i fot på den längsta tillgängliga rullbanan, avrundat nedåt till jämt 100-tal fot. Om flygplatsen har både hård och mjuk rullbana anges längden för den längsta hårda rullbanan. I de fall där den längsta rullbanan både är mjuk och hård, anges längden på den hårda delen.

Vill du få information om aktuella händelser och tips - Klicka här!