Guinea

Stad Flygplatsnamn ICAO IATA Bruk Tull Bana IFR Banlängd
Banankoro Gbenko GUGO Civ. No Unpaved No 5100 ft
Boke Baralande GUOK BKJ Civ. Yes Unpaved No 5100 ft
Conakry Gbessia GUCY CKY Civ. Yes Paved Yes 10800 ft
Faranah Badala GUFH FAA Civ. No Paved Yes 7500 ft
Fria Katourou GUFA FIG Civ. No Paved No 5200 ft
Kamsar Kawass GUKR Priv. No Unpaved Yes 2900 ft
Kankan Kankan GUXD KNN Civ. No Paved Yes 8800 ft
Kissidougoui Kissi GUKU KSI Civ. No Unpaved No 6500 ft
Koundara Sambailo GUSB SBI Civ. No Unpaved Yes 4900 ft
Labe Tata GULB LEK Civ. Yes Paved Yes 6500 ft
Macenta Macenta GUMA MCA Civ. No Unpaved Yes 4500 ft
N'zerekore Konia GUNZ NZE Civ. Yes Unpaved Yes 4900 ft
Sangaredi Sangaredi GUSA Civ. No Unpaved No 2900 ft
Siguir Siguiri GUSI GII Civ. No Unpaved Yes 4500 ft

Förklaring till teknisk information

ICAO-kod

International Civil Aviation Organization (ICAO), en fyrställig kod avseende flygplatsers geografiska läge. Fältet ovan lämnas tomt om ingen ICAO-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.

IATA-kod

International Air Transport Association (IATA), en treställig identifikationskod för flygplatser. Fältet ovan lämnas tomt om ingen IATA-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.

Bruk

Flygplatser klassificeras i tre kategorier: civila flygplatser öppna för allmän trafik, militära flygplatser och privata flygplatser ej öppna för allmän trafik. Flygplatser som både är civila och militära visas som civila flygplatser.
Civ. Civil flygplats, öppen för allmän trafik (inkluderar vissa delvis militära flygplatser)
Mil. Militär flygplats, ej öppen för allmän trafik.
Priv. Privat flygplats, ej öppen för allmän trafik.

Tull

Ja Tullservice finns tillgänglig under flygplatsens normala öppettider.
Nej Tullservice normalt ej tillgänglig.
P/B Flygplatsen har tullservice på begäran.
Beg. Flygplatsen har begränsad tullservice, ej nödvändigtvis identisk med flygplatsens öppettider..
ADCUS Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla.
ADCUS P/B Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla med restriktioner.

Bana

Beskrivning av ytan på den längsta tillgängliga rullbanan.
Asfalt Hård rullbana.
Ej asfalt Mjuk rullbana. (Endast lättare flygplantyper)
Vatten Vatten (för amfibieplan)

IFR

Detta fält visar om flygplatsen har en officiellt publicerad procedur för instrumentinflygning.
Ja Instrumentinflygningsprocedur är publicerad.
Nej Instrumentinflygningsprocedur är ej publicerad. (Flygplatsen ej lämplig att trafikeras under mörker eller vid dåligt väder.)

Banlängd

Visar längden i fot på den längsta tillgängliga rullbanan, avrundat nedåt till jämt 100-tal fot. Om flygplatsen har både hård och mjuk rullbana anges längden för den längsta hårda rullbanan. I de fall där den längsta rullbanan både är mjuk och hård, anges längden på den hårda delen.

Vill du få information om aktuella händelser och tips - Klicka här!