Guyana

Stad Flygplatsnamn ICAO IATA Bruk Tull Bana IFR Banlängd
Aishalton Aishalton SYAH AHL Civ. Unpaved No 3000 ft
Annai Annai SYAN NAI Civ. Unpaved No 3100 ft
Apoteri Apoteri SYAP Civ. Unpaved No 3800 ft
Awaruwaunau Awaruwaunau SYAW Civ. Unpaved No 3000 ft
Ebini Ebini SYEB Civ. Unpaved No 5000 ft
Georgetown Cheddi Jagan Intl SYCJ GEO Civ. Yes Paved Yes 7500 ft
Imbaimadai Imbaimadai SYIB IMB Civ. Unpaved No 3900 ft
Kamarang Kamarang SYKM KAR Civ. Unpaved No 4000 ft
Karanambo Karanambo SYKR KRM Civ. Unpaved No 4500 ft
Kato Kato SYKT KTO Civ. Unpaved No 4000 ft
Kurukabaru Guyana Kurukabaru SYKK Civ. Unpaved No 3500 ft
Lethem Lethem SYLT LTM Civ. Yes Unpaved No 6200 ft
Linden Linden SYLD Civ. Paved No 4400 ft
Lumid Pau Lumid Pau SYLP LUB Civ. Unpaved No 4000 ft
Mahdia Mahdia SYMD MHA Civ. Unpaved No 3500 ft
Mountain Point Guyanamountain Point SYMP Civ. Unpaved No 4000 ft
Orinduik Orinduik SYOR ORJ Civ. Unpaved No 3500 ft

Förklaring till teknisk information

ICAO-kod

International Civil Aviation Organization (ICAO), en fyrställig kod avseende flygplatsers geografiska läge. Fältet ovan lämnas tomt om ingen ICAO-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.

IATA-kod

International Air Transport Association (IATA), en treställig identifikationskod för flygplatser. Fältet ovan lämnas tomt om ingen IATA-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.

Bruk

Flygplatser klassificeras i tre kategorier: civila flygplatser öppna för allmän trafik, militära flygplatser och privata flygplatser ej öppna för allmän trafik. Flygplatser som både är civila och militära visas som civila flygplatser.
Civ. Civil flygplats, öppen för allmän trafik (inkluderar vissa delvis militära flygplatser)
Mil. Militär flygplats, ej öppen för allmän trafik.
Priv. Privat flygplats, ej öppen för allmän trafik.

Tull

Ja Tullservice finns tillgänglig under flygplatsens normala öppettider.
Nej Tullservice normalt ej tillgänglig.
P/B Flygplatsen har tullservice på begäran.
Beg. Flygplatsen har begränsad tullservice, ej nödvändigtvis identisk med flygplatsens öppettider..
ADCUS Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla.
ADCUS P/B Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla med restriktioner.

Bana

Beskrivning av ytan på den längsta tillgängliga rullbanan.
Asfalt Hård rullbana.
Ej asfalt Mjuk rullbana. (Endast lättare flygplantyper)
Vatten Vatten (för amfibieplan)

IFR

Detta fält visar om flygplatsen har en officiellt publicerad procedur för instrumentinflygning.
Ja Instrumentinflygningsprocedur är publicerad.
Nej Instrumentinflygningsprocedur är ej publicerad. (Flygplatsen ej lämplig att trafikeras under mörker eller vid dåligt väder.)

Banlängd

Visar längden i fot på den längsta tillgängliga rullbanan, avrundat nedåt till jämt 100-tal fot. Om flygplatsen har både hård och mjuk rullbana anges längden för den längsta hårda rullbanan. I de fall där den längsta rullbanan både är mjuk och hård, anges längden på den hårda delen.

Vill du få information om aktuella händelser och tips - Klicka här!