Holland

Stad Flygplatsnamn ICAO IATA Bruk Tull Bana IFR Banlängd
Ameland Ameland EHAL Civ. No Unpaved No 2600 ft
Amsterdam Schiphol EHAM AMS Civ. Yes Paved Yes 11400 ft
Arnhem Deelen AB EHDL Mil. O/R Paved Yes 9600 ft
De Kooy De Kooy EHKD Civ. Yes Paved Yes 4100 ft
Deventer Teuge EHTE Civ. Yes Paved No 2200 ft
Drachten Drachten EHDR Civ. O/R Paved No 3100 ft
Eindhoven Eindhoven AB EHEH EIN Civ. O/R Paved Yes 9800 ft
Emmeloord Noordoostpolder EHNP Civ. No Unpaved No 2500 ft
Enschede Twenthe AB EHTW ENS Mil. O/R Paved Yes 9800 ft
Gilze-Rijen Gilze-Rijen AB EHGR GLZ Mil. O/R Paved Yes 8700 ft
Groningen Eelde EHGG GRQ Civ. Yes Paved Yes 5900 ft
Hilversum Hilversum EHHV Civ. O/R Unpaved No 2200 ft
Hoeven Seppe EHSE Civ. O/R Unpaved No 2700 ft
Hoogeveen Hoogeveen EHHO Civ. O/R Unpaved No 3900 ft
Leeuwarden Leeuwarden AB EHLW LWR Mil. O/R Paved Yes 8800 ft
Leiden Valkenburg Navy EHVB LID Civ. O/R Paved Yes 8000 ft
Lelystad Lelystad EHLE LEY Civ. O/R Paved Yes 4100 ft
Maastricht Maastricht-Aachen EHBK MST Civ. Yes Paved Yes 8200 ft
Middelburg Midden-Zeeland EHMZ Civ. O/R Unpaved No 3200 ft
Rotterdam Rotterdam EHRD RTM Civ. Yes Paved Yes 7200 ft
Soesterberg Soesterberg AB EHSB UTC Civ. O/R Paved Yes 6900 ft
Texel Texel EHTX Civ. O/R Unpaved No 3600 ft
Volkel Volkel AB EHVK Mil. O/R Paved Yes 9900 ft
Weert Budel EHBD Civ. O/R Paved No 3900 ft
Woensdrecht Woensdrecht AB EHWO WOE Mil. O/R Paved Yes 7900 ft

Förklaring till teknisk information

ICAO-kod

International Civil Aviation Organization (ICAO), en fyrställig kod avseende flygplatsers geografiska läge. Fältet ovan lämnas tomt om ingen ICAO-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.

IATA-kod

International Air Transport Association (IATA), en treställig identifikationskod för flygplatser. Fältet ovan lämnas tomt om ingen IATA-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.

Bruk

Flygplatser klassificeras i tre kategorier: civila flygplatser öppna för allmän trafik, militära flygplatser och privata flygplatser ej öppna för allmän trafik. Flygplatser som både är civila och militära visas som civila flygplatser.
Civ. Civil flygplats, öppen för allmän trafik (inkluderar vissa delvis militära flygplatser)
Mil. Militär flygplats, ej öppen för allmän trafik.
Priv. Privat flygplats, ej öppen för allmän trafik.

Tull

Ja Tullservice finns tillgänglig under flygplatsens normala öppettider.
Nej Tullservice normalt ej tillgänglig.
P/B Flygplatsen har tullservice på begäran.
Beg. Flygplatsen har begränsad tullservice, ej nödvändigtvis identisk med flygplatsens öppettider..
ADCUS Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla.
ADCUS P/B Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla med restriktioner.

Bana

Beskrivning av ytan på den längsta tillgängliga rullbanan.
Asfalt Hård rullbana.
Ej asfalt Mjuk rullbana. (Endast lättare flygplantyper)
Vatten Vatten (för amfibieplan)

IFR

Detta fält visar om flygplatsen har en officiellt publicerad procedur för instrumentinflygning.
Ja Instrumentinflygningsprocedur är publicerad.
Nej Instrumentinflygningsprocedur är ej publicerad. (Flygplatsen ej lämplig att trafikeras under mörker eller vid dåligt väder.)

Banlängd

Visar längden i fot på den längsta tillgängliga rullbanan, avrundat nedåt till jämt 100-tal fot. Om flygplatsen har både hård och mjuk rullbana anges längden för den längsta hårda rullbanan. I de fall där den längsta rullbanan både är mjuk och hård, anges längden på den hårda delen.

Vill du få information om aktuella händelser och tips - Klicka här!