Honduras

Stad Flygplatsnamn ICAO IATA Bruk Tull Bana IFR Banlängd
Bonito Oriental Bonito Oriental Civ. Unpaved No 3600 ft
Catacamas Catacamas MHCA CAA Civ. Unpaved No 3600 ft
Comayagua Coronel Enrique Soto Cano Ab MHSC Mil. No Paved Yes 8000 ft
Guanaja La Laguna GJA Civ. Unpaved No 3300 ft
Islas Del Cisne I. Islas Del Cisne MHIC Civ. Unpaved No 4600 ft
La Ceiba Goloson Intl MHLC LCE Civ. Yes Paved Yes 9600 ft
La Esperanza La Esperanza MHLE LEZ Civ. Unpaved No 3300 ft
La Lima La Lima Mil. Paved No 3300 ft
Puerto Lempira Puerto Lempira MHPL PEU Civ. Unpaved No 5000 ft
Roatan Roatan Intl MHRO RTB Civ. Paved Yes 6300 ft
San Pedro Sula La Mesa Intl MHLM SAP Civ. Yes Paved Yes 9200 ft
Tegucigalpa Toncontin Intl MHTG TGU Civ. Yes Paved Yes 6100 ft
Tela Tela MHTE TEA Civ. Paved No 4400 ft

Förklaring till teknisk information

ICAO-kod

International Civil Aviation Organization (ICAO), en fyrställig kod avseende flygplatsers geografiska läge. Fältet ovan lämnas tomt om ingen ICAO-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.

IATA-kod

International Air Transport Association (IATA), en treställig identifikationskod för flygplatser. Fältet ovan lämnas tomt om ingen IATA-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.

Bruk

Flygplatser klassificeras i tre kategorier: civila flygplatser öppna för allmän trafik, militära flygplatser och privata flygplatser ej öppna för allmän trafik. Flygplatser som både är civila och militära visas som civila flygplatser.
Civ. Civil flygplats, öppen för allmän trafik (inkluderar vissa delvis militära flygplatser)
Mil. Militär flygplats, ej öppen för allmän trafik.
Priv. Privat flygplats, ej öppen för allmän trafik.

Tull

Ja Tullservice finns tillgänglig under flygplatsens normala öppettider.
Nej Tullservice normalt ej tillgänglig.
P/B Flygplatsen har tullservice på begäran.
Beg. Flygplatsen har begränsad tullservice, ej nödvändigtvis identisk med flygplatsens öppettider..
ADCUS Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla.
ADCUS P/B Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla med restriktioner.

Bana

Beskrivning av ytan på den längsta tillgängliga rullbanan.
Asfalt Hård rullbana.
Ej asfalt Mjuk rullbana. (Endast lättare flygplantyper)
Vatten Vatten (för amfibieplan)

IFR

Detta fält visar om flygplatsen har en officiellt publicerad procedur för instrumentinflygning.
Ja Instrumentinflygningsprocedur är publicerad.
Nej Instrumentinflygningsprocedur är ej publicerad. (Flygplatsen ej lämplig att trafikeras under mörker eller vid dåligt väder.)

Banlängd

Visar längden i fot på den längsta tillgängliga rullbanan, avrundat nedåt till jämt 100-tal fot. Om flygplatsen har både hård och mjuk rullbana anges längden för den längsta hårda rullbanan. I de fall där den längsta rullbanan både är mjuk och hård, anges längden på den hårda delen.

Vill du få information om aktuella händelser och tips - Klicka här!