Irland

Stad Flygplatsnamn ICAO IATA Bruk Tull Bana IFR Banlängd
Abbey/Shrule Abbey/Shrule EIAB Priv. No Paved No 1800 ft
Baldonnel Casement AB EIME Mil. No Paved Yes 6000 ft
Bantry Bantry EIBN BYT Priv. No Paved No 1400 ft
Belmullet Belmullet EIBT BLY Civ. No Unpaved No 1600 ft
Birr Birr EIBR Civ. No Unpaved No 1600 ft
Castlebar Castlebar EICB CLB Civ. O/R Paved No 2000 ft
Chonamara Connemara EICA NNR Civ. No Unpaved No 1800 ft
Connaught Connaught EIKN NOC Civ. Yes Paved Yes 7500 ft
Coonagh Coonagh EICN Priv. O/R Paved No 1300 ft
Cork Cork EICK ORK Civ. Yes Paved Yes 6900 ft
Donegal Donegal EIDL CFN Civ. No Paved Yes 4900 ft
Dublin Dublin Intl EIDW DUB Civ. Yes Paved Yes 8600 ft
Galway Carnmore EICM GWY Civ. O/R Paved Yes 4400 ft
Gowran Grange Gowran Grange Priv. No Unpaved No 1600 ft
Hacketstown Hacketstown EIHN Priv. No Unpaved No 1400 ft
Inisheer Inisheer EIIR INQ Civ. No Paved No 1700 ft
Inishmaan Inishmaan EIMN IIA Civ. No Paved No 1700 ft
Kerry Farranfore EIKY KIR Civ. O/R Paved Yes 6500 ft
Kilkenny Kilkenny EIKL KKY Civ. O/R Unpaved No 3100 ft
Newcastle Newcastle EINC Civ. No Unpaved No 2200 ft
Rathcoole Rathcoole EIRT Priv. No Unpaved No 1600 ft
Shannon Shannon EINN SNN Civ. Yes Paved Yes 10400 ft
Sligo Sligo EISG SXL Civ. O/R Paved Yes 3900 ft
Spanish Point Spanish Point EISP Priv. No Unpaved No 1800 ft
Trim Trim EITM Priv. No Unpaved Yes 1900 ft
Waterford Waterford EIWF WAT Civ. O/R Paved Yes 4700 ft
Weston Weston EIWT Civ. O/R Paved No 2900 ft

Förklaring till teknisk information

ICAO-kod

International Civil Aviation Organization (ICAO), en fyrställig kod avseende flygplatsers geografiska läge. Fältet ovan lämnas tomt om ingen ICAO-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.

IATA-kod

International Air Transport Association (IATA), en treställig identifikationskod för flygplatser. Fältet ovan lämnas tomt om ingen IATA-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.

Bruk

Flygplatser klassificeras i tre kategorier: civila flygplatser öppna för allmän trafik, militära flygplatser och privata flygplatser ej öppna för allmän trafik. Flygplatser som både är civila och militära visas som civila flygplatser.
Civ. Civil flygplats, öppen för allmän trafik (inkluderar vissa delvis militära flygplatser)
Mil. Militär flygplats, ej öppen för allmän trafik.
Priv. Privat flygplats, ej öppen för allmän trafik.

Tull

Ja Tullservice finns tillgänglig under flygplatsens normala öppettider.
Nej Tullservice normalt ej tillgänglig.
P/B Flygplatsen har tullservice på begäran.
Beg. Flygplatsen har begränsad tullservice, ej nödvändigtvis identisk med flygplatsens öppettider..
ADCUS Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla.
ADCUS P/B Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla med restriktioner.

Bana

Beskrivning av ytan på den längsta tillgängliga rullbanan.
Asfalt Hård rullbana.
Ej asfalt Mjuk rullbana. (Endast lättare flygplantyper)
Vatten Vatten (för amfibieplan)

IFR

Detta fält visar om flygplatsen har en officiellt publicerad procedur för instrumentinflygning.
Ja Instrumentinflygningsprocedur är publicerad.
Nej Instrumentinflygningsprocedur är ej publicerad. (Flygplatsen ej lämplig att trafikeras under mörker eller vid dåligt väder.)

Banlängd

Visar längden i fot på den längsta tillgängliga rullbanan, avrundat nedåt till jämt 100-tal fot. Om flygplatsen har både hård och mjuk rullbana anges längden för den längsta hårda rullbanan. I de fall där den längsta rullbanan både är mjuk och hård, anges längden på den hårda delen.

Vill du få information om aktuella händelser och tips - Klicka här!