Island

Stad Flygplatsnamn ICAO IATA Bruk Tull Bana IFR Banlängd
Akureyri Akureyri BIAR AEY Civ. O/R Paved Yes 6300 ft
Blonduos Blonduos BIBL BLO Civ. No Unpaved Yes 3100 ft
Egilsstadir Egilsstadir BIEG EGS Civ. Yes Paved Yes 6500 ft
Hofn Hornafjordur BIHN HFN Civ. O/R Paved Yes 4900 ft
Husavik Husavik BIHU HZK Civ. No Unpaved Yes 5200 ft
Isafjordur Isafjordur BIIS IFJ Civ. O/R Unpaved Yes 4500 ft
Keflavik Keflavik BIKF KEF Civ. Yes Paved Yes 10000 ft
Nordfjordur Nordfjordur BINF NOR Civ. No Unpaved Yes 3600 ft
Patreksfjordur Patreksfjordur BIPA PFJ Civ. No Unpaved Yes 4500 ft
Raufarhofn Raufarhofn BIRG RFN Civ. No Unpaved Yes 3500 ft
Reykjavik Reykjavik BIRK RKV Civ. Yes Paved Yes 5700 ft
Saudanes Saudanes BITH THO Civ. No Unpaved Yes 3300 ft
Saudarkrokur Alexander BIKR SAK Civ. Yes Unpaved Yes 6100 ft
Siglufjordur Siglufjordur BISI SIJ Civ. No Unpaved Yes 3500 ft
Stykkisholmur Stykkisholmur BIST SYK Civ. No Unpaved Yes 3900 ft
Sydralon Sydralon BITN Civ. No Unpaved No 3900 ft
Thingeyri Thingeyri BITE TEY Civ. No Unpaved No 3200 ft
Vestmannaeyjar Vestmannaeyjar BIVM VEY Civ. No Unpaved Yes 3900 ft

Förklaring till teknisk information

ICAO-kod

International Civil Aviation Organization (ICAO), en fyrställig kod avseende flygplatsers geografiska läge. Fältet ovan lämnas tomt om ingen ICAO-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.

IATA-kod

International Air Transport Association (IATA), en treställig identifikationskod för flygplatser. Fältet ovan lämnas tomt om ingen IATA-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.

Bruk

Flygplatser klassificeras i tre kategorier: civila flygplatser öppna för allmän trafik, militära flygplatser och privata flygplatser ej öppna för allmän trafik. Flygplatser som både är civila och militära visas som civila flygplatser.
Civ. Civil flygplats, öppen för allmän trafik (inkluderar vissa delvis militära flygplatser)
Mil. Militär flygplats, ej öppen för allmän trafik.
Priv. Privat flygplats, ej öppen för allmän trafik.

Tull

Ja Tullservice finns tillgänglig under flygplatsens normala öppettider.
Nej Tullservice normalt ej tillgänglig.
P/B Flygplatsen har tullservice på begäran.
Beg. Flygplatsen har begränsad tullservice, ej nödvändigtvis identisk med flygplatsens öppettider..
ADCUS Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla.
ADCUS P/B Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla med restriktioner.

Bana

Beskrivning av ytan på den längsta tillgängliga rullbanan.
Asfalt Hård rullbana.
Ej asfalt Mjuk rullbana. (Endast lättare flygplantyper)
Vatten Vatten (för amfibieplan)

IFR

Detta fält visar om flygplatsen har en officiellt publicerad procedur för instrumentinflygning.
Ja Instrumentinflygningsprocedur är publicerad.
Nej Instrumentinflygningsprocedur är ej publicerad. (Flygplatsen ej lämplig att trafikeras under mörker eller vid dåligt väder.)

Banlängd

Visar längden i fot på den längsta tillgängliga rullbanan, avrundat nedåt till jämt 100-tal fot. Om flygplatsen har både hård och mjuk rullbana anges längden för den längsta hårda rullbanan. I de fall där den längsta rullbanan både är mjuk och hård, anges längden på den hårda delen.

Vill du få information om aktuella händelser och tips - Klicka här!