Israel

Stad Flygplatsnamn ICAO IATA Bruk Tull Bana IFR Banlängd
Arad Arad Civ. No Paved No 4500 ft
Beer-Sheba Teyman LLBS BEV Civ. No Paved No 3400 ft
Eilat Eilat LLET ETH Civ. Yes Paved Yes 6200 ft
Eyn-Shemer Eyn-Shemer LLES Civ. No Paved No 5400 ft
Gush-Katif Katif LLAZ GHK Civ. No Paved No 2600 ft
Haifa Haifa LLHA HFA Civ. O/R Paved No 3800 ft
Herzlia Herzlia LLHZ Civ. No Paved No 2900 ft
Jerusalem Jerusalem LLJR JRS Civ. Yes Paved Yes 6400 ft
Kiryat-Shmona Kiryat-Shmona LLKS Civ. No Paved No 2900 ft
Meggido Meggido Mil LLMG Civ. No Paved No 7700 ft
Metzada I.Bar-Yehuda LLMZ Civ. No Paved No 3900 ft
Mitzpe-Ramon Mitzpe-Ramon LLMR MIP Civ. No Paved No 1700 ft
Ovda Ovda Ab LLOV VDA Mil. Yes Paved Yes 9800 ft
Rosh-Pina M.I.Ben-Yaakov LLIB RPN Civ. No Paved No 3600 ft
Tel Aviv Ben Gurion LLBG TLV Civ. Yes Paved Yes 11900 ft
Tel Aviv Sde Dov LLSD SDV Civ. O/R Paved Yes 5700 ft

Förklaring till teknisk information

ICAO-kod

International Civil Aviation Organization (ICAO), en fyrställig kod avseende flygplatsers geografiska läge. Fältet ovan lämnas tomt om ingen ICAO-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.

IATA-kod

International Air Transport Association (IATA), en treställig identifikationskod för flygplatser. Fältet ovan lämnas tomt om ingen IATA-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.

Bruk

Flygplatser klassificeras i tre kategorier: civila flygplatser öppna för allmän trafik, militära flygplatser och privata flygplatser ej öppna för allmän trafik. Flygplatser som både är civila och militära visas som civila flygplatser.
Civ. Civil flygplats, öppen för allmän trafik (inkluderar vissa delvis militära flygplatser)
Mil. Militär flygplats, ej öppen för allmän trafik.
Priv. Privat flygplats, ej öppen för allmän trafik.

Tull

Ja Tullservice finns tillgänglig under flygplatsens normala öppettider.
Nej Tullservice normalt ej tillgänglig.
P/B Flygplatsen har tullservice på begäran.
Beg. Flygplatsen har begränsad tullservice, ej nödvändigtvis identisk med flygplatsens öppettider..
ADCUS Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla.
ADCUS P/B Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla med restriktioner.

Bana

Beskrivning av ytan på den längsta tillgängliga rullbanan.
Asfalt Hård rullbana.
Ej asfalt Mjuk rullbana. (Endast lättare flygplantyper)
Vatten Vatten (för amfibieplan)

IFR

Detta fält visar om flygplatsen har en officiellt publicerad procedur för instrumentinflygning.
Ja Instrumentinflygningsprocedur är publicerad.
Nej Instrumentinflygningsprocedur är ej publicerad. (Flygplatsen ej lämplig att trafikeras under mörker eller vid dåligt väder.)

Banlängd

Visar längden i fot på den längsta tillgängliga rullbanan, avrundat nedåt till jämt 100-tal fot. Om flygplatsen har både hård och mjuk rullbana anges längden för den längsta hårda rullbanan. I de fall där den längsta rullbanan både är mjuk och hård, anges längden på den hårda delen.

Vill du få information om aktuella händelser och tips - Klicka här!