Kongo

Stad Flygplatsnamn ICAO IATA Bruk Tull Bana IFR Banlängd
Aubeville Aubeville FCBU Civ. No Unpaved No 2400 ft
Bangamba Bangamba FCPB Civ. No Unpaved No 3200 ft
Betou Betou FCOT BTB Civ. No Unpaved No 3200 ft
Boundji Boundji FCOB BOE Civ. No Unpaved No 3300 ft
Brazzaville Maya-Maya FCBB BZV Civ. Yes Paved Yes 10800 ft
Djambala Djambala FCBD DJM Civ. No Unpaved No 5700 ft
Dolisie Dolisie FCPL DIS Civ. No Unpaved No 5900 ft
Ewo Ewo FCOE EWO Civ. No Unpaved No 4200 ft
Impfondo Impfondo FCOI ION Civ. No Paved No 6700 ft
Kele Kibangou FCMK Civ. No Unpaved No 3100 ft
Kelle Kelle FCOK KEE Civ. No Unpaved No 4200 ft
Kibangou Kibangou FCPG Civ. No Unpaved No 2600 ft
Kindamba Kindamba FCBK KNJ Civ. No Unpaved No 4500 ft
Lague Lague FCBL LCO Civ. No Unpaved No 4100 ft
Leganda Leganda FCPE Civ. No Unpaved No 1900 ft
Loutete Loutete FCBT Civ. No Unpaved No 2200 ft
Makabana Makabana FCPA KMK Civ. No Unpaved No 4400 ft
Makoua Makoua FCOM MKJ Civ. No Paved No 5900 ft
Mavinza Mavinza FCMA Civ. No Unpaved No 3100 ft
Mayoko Legala FCMY Civ. No Unpaved No 4100 ft
Mossendjo Mossendjo FCMM MSX Civ. No Unpaved No 2500 ft
Mouyondzi Mouyondzi FCBM MUY Civ. No Unpaved No 4400 ft
N'kayi Yokangassi FCBY NKY Civ. No Unpaved No 5900 ft
Noumbi Noumbi FCPN Civ. No Unpaved No 2600 ft
Ouesso Ouesso FCOU OUE Civ. No Paved No 6700 ft
Owando Owando FCOO FTX Civ. No Paved No 5900 ft
Pointe Noire A. Neto FCPP PNR Civ. Yes Paved Yes 6500 ft
Sibiti Sibiti FCBS SIB Civ. No Unpaved No 4100 ft
Souanke Souanke FCOS SOE Civ. No Unpaved No 4500 ft
Vouka Mandoro FCMO Civ. No Unpaved No 2900 ft
Vouka Sidetra FCMD Civ. No Unpaved No 2200 ft
Vounda Loubetsi FCPI Civ. No Unpaved No 2600 ft
Zanaga Zanaga FCBZ ANJ Civ. No Unpaved No 4500 ft

Förklaring till teknisk information

ICAO-kod

International Civil Aviation Organization (ICAO), en fyrställig kod avseende flygplatsers geografiska läge. Fältet ovan lämnas tomt om ingen ICAO-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.

IATA-kod

International Air Transport Association (IATA), en treställig identifikationskod för flygplatser. Fältet ovan lämnas tomt om ingen IATA-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.

Bruk

Flygplatser klassificeras i tre kategorier: civila flygplatser öppna för allmän trafik, militära flygplatser och privata flygplatser ej öppna för allmän trafik. Flygplatser som både är civila och militära visas som civila flygplatser.
Civ. Civil flygplats, öppen för allmän trafik (inkluderar vissa delvis militära flygplatser)
Mil. Militär flygplats, ej öppen för allmän trafik.
Priv. Privat flygplats, ej öppen för allmän trafik.

Tull

Ja Tullservice finns tillgänglig under flygplatsens normala öppettider.
Nej Tullservice normalt ej tillgänglig.
P/B Flygplatsen har tullservice på begäran.
Beg. Flygplatsen har begränsad tullservice, ej nödvändigtvis identisk med flygplatsens öppettider..
ADCUS Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla.
ADCUS P/B Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla med restriktioner.

Bana

Beskrivning av ytan på den längsta tillgängliga rullbanan.
Asfalt Hård rullbana.
Ej asfalt Mjuk rullbana. (Endast lättare flygplantyper)
Vatten Vatten (för amfibieplan)

IFR

Detta fält visar om flygplatsen har en officiellt publicerad procedur för instrumentinflygning.
Ja Instrumentinflygningsprocedur är publicerad.
Nej Instrumentinflygningsprocedur är ej publicerad. (Flygplatsen ej lämplig att trafikeras under mörker eller vid dåligt väder.)

Banlängd

Visar längden i fot på den längsta tillgängliga rullbanan, avrundat nedåt till jämt 100-tal fot. Om flygplatsen har både hård och mjuk rullbana anges längden för den längsta hårda rullbanan. I de fall där den längsta rullbanan både är mjuk och hård, anges längden på den hårda delen.

Vill du få information om aktuella händelser och tips - Klicka här!