Kroatien

Stad Flygplatsnamn ICAO IATA Bruk Tull Bana IFR Banlängd
Brac Brac Intl LDSB Civ. Yes Paved Yes 4300 ft
Cakovec Cakovec LDVC Civ. No Unpaved No 3600 ft
Dubrovnik Cilipi LDDU DBV Civ. Yes Paved Yes 10800 ft
Krk Island Rijeka LDRI RJK Civ. Yes Paved Yes 8200 ft
Losinj Island Losinj LDLO LSZ Civ. Yes Paved Yes 2900 ft
Osijek Cepin LDOC OSI Civ. Yes Paved Yes 8200 ft
Otocac Otocac LDRO Civ. No Unpaved No 5300 ft
Ploce Ploce LDDP Civ. O/R Paved No 3900 ft
Pula Pula LDPL PUY Civ. Yes Paved Yes 9600 ft
Sinj Sinj LDSS Civ. No Unpaved No 3600 ft
Split Kastela LDSP SPU Civ. Yes Paved Yes 8300 ft
Udbina Udbina LDZU Civ. No Paved No 9000 ft
Vrsar Vrsar LDPV Civ. Yes Paved No 2400 ft
Zadar Zemunik LDZD ZAD Civ. No Paved Yes 8200 ft
Zagreb Pleso LDZA ZAG Civ. Yes Paved Yes 10600 ft

Förklaring till teknisk information

ICAO-kod

International Civil Aviation Organization (ICAO), en fyrställig kod avseende flygplatsers geografiska läge. Fältet ovan lämnas tomt om ingen ICAO-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.

IATA-kod

International Air Transport Association (IATA), en treställig identifikationskod för flygplatser. Fältet ovan lämnas tomt om ingen IATA-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.

Bruk

Flygplatser klassificeras i tre kategorier: civila flygplatser öppna för allmän trafik, militära flygplatser och privata flygplatser ej öppna för allmän trafik. Flygplatser som både är civila och militära visas som civila flygplatser.
Civ. Civil flygplats, öppen för allmän trafik (inkluderar vissa delvis militära flygplatser)
Mil. Militär flygplats, ej öppen för allmän trafik.
Priv. Privat flygplats, ej öppen för allmän trafik.

Tull

Ja Tullservice finns tillgänglig under flygplatsens normala öppettider.
Nej Tullservice normalt ej tillgänglig.
P/B Flygplatsen har tullservice på begäran.
Beg. Flygplatsen har begränsad tullservice, ej nödvändigtvis identisk med flygplatsens öppettider..
ADCUS Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla.
ADCUS P/B Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla med restriktioner.

Bana

Beskrivning av ytan på den längsta tillgängliga rullbanan.
Asfalt Hård rullbana.
Ej asfalt Mjuk rullbana. (Endast lättare flygplantyper)
Vatten Vatten (för amfibieplan)

IFR

Detta fält visar om flygplatsen har en officiellt publicerad procedur för instrumentinflygning.
Ja Instrumentinflygningsprocedur är publicerad.
Nej Instrumentinflygningsprocedur är ej publicerad. (Flygplatsen ej lämplig att trafikeras under mörker eller vid dåligt väder.)

Banlängd

Visar längden i fot på den längsta tillgängliga rullbanan, avrundat nedåt till jämt 100-tal fot. Om flygplatsen har både hård och mjuk rullbana anges längden för den längsta hårda rullbanan. I de fall där den längsta rullbanan både är mjuk och hård, anges längden på den hårda delen.

Vill du få information om aktuella händelser och tips - Klicka här!