Laos

Stad Flygplatsnamn ICAO IATA Bruk Tull Bana IFR Banlängd
Attopeu Attopeu VLAP AOU Civ. Unpaved No 4300 ft
Ban Houeisay Ban Houeisay VLHS OUI Civ. Paved No 4900 ft
Luang Namtha Luang Namtha VLLN LXG Civ. Unpaved No 4400 ft
Luang Prabang Luang Prabang VLLB LPQ Civ. Paved No 6000 ft
Oudomsay Oudomsay VLOS ODY Civ. Unpaved No 3900 ft
Pakse Pakse VLPS PKZ Civ. Paved Yes 5300 ft
Sam Neua Sam Neua VLSN NEU Civ. Unpaved No 3400 ft
Saravane Saravane VLSV VNA Civ. Unpaved No 4900 ft
Savannakhet Savannakhet VLSK ZVK Civ. Paved No 5300 ft
Sayaboury Sayaboury VLSB ZBY Civ. Unpaved No 4200 ft
Thakhek Thakhek VLTK THK Civ. Unpaved No 4500 ft
Vientiane Wattay Intl VLVT VTE Civ. Yes Paved Yes 9800 ft
Xieng Khouang Xieng Khouang VLXK XKH Civ. Unpaved No 4900 ft

Förklaring till teknisk information

ICAO-kod

International Civil Aviation Organization (ICAO), en fyrställig kod avseende flygplatsers geografiska läge. Fältet ovan lämnas tomt om ingen ICAO-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.

IATA-kod

International Air Transport Association (IATA), en treställig identifikationskod för flygplatser. Fältet ovan lämnas tomt om ingen IATA-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.

Bruk

Flygplatser klassificeras i tre kategorier: civila flygplatser öppna för allmän trafik, militära flygplatser och privata flygplatser ej öppna för allmän trafik. Flygplatser som både är civila och militära visas som civila flygplatser.
Civ. Civil flygplats, öppen för allmän trafik (inkluderar vissa delvis militära flygplatser)
Mil. Militär flygplats, ej öppen för allmän trafik.
Priv. Privat flygplats, ej öppen för allmän trafik.

Tull

Ja Tullservice finns tillgänglig under flygplatsens normala öppettider.
Nej Tullservice normalt ej tillgänglig.
P/B Flygplatsen har tullservice på begäran.
Beg. Flygplatsen har begränsad tullservice, ej nödvändigtvis identisk med flygplatsens öppettider..
ADCUS Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla.
ADCUS P/B Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla med restriktioner.

Bana

Beskrivning av ytan på den längsta tillgängliga rullbanan.
Asfalt Hård rullbana.
Ej asfalt Mjuk rullbana. (Endast lättare flygplantyper)
Vatten Vatten (för amfibieplan)

IFR

Detta fält visar om flygplatsen har en officiellt publicerad procedur för instrumentinflygning.
Ja Instrumentinflygningsprocedur är publicerad.
Nej Instrumentinflygningsprocedur är ej publicerad. (Flygplatsen ej lämplig att trafikeras under mörker eller vid dåligt väder.)

Banlängd

Visar längden i fot på den längsta tillgängliga rullbanan, avrundat nedåt till jämt 100-tal fot. Om flygplatsen har både hård och mjuk rullbana anges längden för den längsta hårda rullbanan. I de fall där den längsta rullbanan både är mjuk och hård, anges längden på den hårda delen.

Vill du få information om aktuella händelser och tips - Klicka här!