Libyen

Stad Flygplatsnamn ICAO IATA Bruk Tull Bana IFR Banlängd
Agedabia Agedabia HLAG Priv. No Paved No 3200 ft
Amal V12 Amal V12 HLAM Priv. No Paved No 5900 ft
Beda M3 Beda M3 HLBD Priv. No Paved No 7400 ft
Benghazi Benina HLLB BEN Civ. Yes Paved Yes 11800 ft
Booster Booster Priv. No Unpaved No 3200 ft
Bu Attifel A100 Bu Attifel A100 HLFL Priv. No Paved No 7000 ft
Dahra Warehouse 32 HLRA Priv. No Paved No 5100 ft
Eddib V7 Eddib V7 HLDB Priv. No Paved No 5900 ft
El Beida Labraq HLLQ LAQ Civ. Paved Yes 11800 ft
Essider Essider HLSD Priv. No Paved No 6800 ft
Fidaa Fidaa Priv. No Unpaved No 2600 ft
Fox 3 Fox 3 Priv. No Unpaved No 6500 ft
Ghadames Ghadames HLTD LTD Civ. No Unpaved No 5700 ft
Ghadames New Ghadames Civ. No Paved No 11800 ft
Ghat Ghat HLGT GHT Civ. No Paved Yes 11800 ft
Gialo Warehouse 59-E HLGL Priv. No Paved No 6500 ft
Hamada Nc-5 Hamada Nc-5 HLHM Priv. No Paved No 7700 ft
Hamada Nc-8 Hamada Nc-8 HLNM Priv. No Paved No 6500 ft
Hateiba Hateiba Priv. No Unpaved No 4100 ft
Hon Hon HLON HUQ Civ. No Paved No 5900 ft
Kufra Kufra HLKF AKF Civ. No Paved Yes 12000 ft
Majed Majed Priv. No Unpaved No 7200 ft
Marsa Brega S-21 Marsa Brega S-21 HLMB LMQ Priv. No Paved No 7200 ft
Messla Messla HLML Priv. No Paved No 7200 ft
N 29c N 29c Priv. No Unpaved No 5900 ft
Nafoora M4 Nafoora M4 HLNR Priv. No Paved No 7200 ft
Oxy 103 A Oxy 103 A HLZG Priv. No Paved No 5600 ft
Raguba Raguba Priv. No Unpaved No 5500 ft
Ras Lanuf V 40 Ras Lanuf V 40 HLNF Priv. No Paved No 5900 ft
Sabah 74 Sabah 74 Priv. No Unpaved No 5200 ft
Sahil Sahil HLSH Priv. No Paved No 4500 ft
Samah Warehouse 59l Priv. No Unpaved No 4200 ft
Sarir C-4 Sarir C-4 HLSA Priv. No Paved No 7200 ft
Sebha Sebha HLLS SEB Civ. Yes Paved Yes 11800 ft
Sirte Gardabya HLGD Civ. No Paved No 12000 ft
Tagrift V10 Tagrift V10 Priv. No Unpaved No 6500 ft

Förklaring till teknisk information

ICAO-kod

International Civil Aviation Organization (ICAO), en fyrställig kod avseende flygplatsers geografiska läge. Fältet ovan lämnas tomt om ingen ICAO-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.

IATA-kod

International Air Transport Association (IATA), en treställig identifikationskod för flygplatser. Fältet ovan lämnas tomt om ingen IATA-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.

Bruk

Flygplatser klassificeras i tre kategorier: civila flygplatser öppna för allmän trafik, militära flygplatser och privata flygplatser ej öppna för allmän trafik. Flygplatser som både är civila och militära visas som civila flygplatser.
Civ. Civil flygplats, öppen för allmän trafik (inkluderar vissa delvis militära flygplatser)
Mil. Militär flygplats, ej öppen för allmän trafik.
Priv. Privat flygplats, ej öppen för allmän trafik.

Tull

Ja Tullservice finns tillgänglig under flygplatsens normala öppettider.
Nej Tullservice normalt ej tillgänglig.
P/B Flygplatsen har tullservice på begäran.
Beg. Flygplatsen har begränsad tullservice, ej nödvändigtvis identisk med flygplatsens öppettider..
ADCUS Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla.
ADCUS P/B Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla med restriktioner.

Bana

Beskrivning av ytan på den längsta tillgängliga rullbanan.
Asfalt Hård rullbana.
Ej asfalt Mjuk rullbana. (Endast lättare flygplantyper)
Vatten Vatten (för amfibieplan)

IFR

Detta fält visar om flygplatsen har en officiellt publicerad procedur för instrumentinflygning.
Ja Instrumentinflygningsprocedur är publicerad.
Nej Instrumentinflygningsprocedur är ej publicerad. (Flygplatsen ej lämplig att trafikeras under mörker eller vid dåligt väder.)

Banlängd

Visar längden i fot på den längsta tillgängliga rullbanan, avrundat nedåt till jämt 100-tal fot. Om flygplatsen har både hård och mjuk rullbana anges längden för den längsta hårda rullbanan. I de fall där den längsta rullbanan både är mjuk och hård, anges längden på den hårda delen.

Vill du få information om aktuella händelser och tips - Klicka här!