Mauretanien

Stad Flygplatsnamn ICAO IATA Bruk Tull Bana IFR Banlängd
Aioun-El-Atrouss Aioun-El-Atrouss GQNA AEO Civ. No Paved No 5200 ft
Akjoujt Akjoujt GQNJ AJJ Civ. No Unpaved No 5200 ft
Atar Atar GQPA ATR Civ. No Paved No 9800 ft
Bir Moghrein Bir Moghrein GQPT Civ. No Paved No 5900 ft
Bogue Bogue GQNE BGH Civ. No Unpaved No 3100 ft
Boutilimit Boutilimit GQNB OTL Civ. No Unpaved No 3900 ft
F'derik F'derik GQPF FGD Civ. No Unpaved No 5900 ft
Kaedi Kaedi GQNK KED Civ. Yes Paved No 8200 ft
Kiffa Kiffa GQNF KFA Civ. No Paved No 5200 ft
Moudjeria Letfotar GQNL MOM Civ. No Unpaved No 5200 ft
Nema Nema GQNI EMN Civ. No Paved No 6800 ft
Nouadhibou Nouadhibou GQPP NDB Civ. Yes Paved Yes 7900 ft
Nouakchott Nouakchott GQNN NKC Civ. Yes Paved Yes 9800 ft
Selibabi Selibabi GQNS SEY Civ. No Paved No 3900 ft
Tamchakett Tamchakett GQNT THT Civ. No Unpaved No 3600 ft
Tichit Tichit GQNC THI Civ. No Unpaved No 8700 ft
Tidjikja Tidjikja GQND TIY Civ. No Unpaved No 5200 ft
Timbedra Dahara GQNM Civ. No Unpaved No 3600 ft
Timbedra Timbedra GQNH TMD Civ. No Unpaved No 4100 ft
Zoueratt Tazadit GQPZ OUZ Civ. Yes Unpaved No 7800 ft

Förklaring till teknisk information

ICAO-kod

International Civil Aviation Organization (ICAO), en fyrställig kod avseende flygplatsers geografiska läge. Fältet ovan lämnas tomt om ingen ICAO-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.

IATA-kod

International Air Transport Association (IATA), en treställig identifikationskod för flygplatser. Fältet ovan lämnas tomt om ingen IATA-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.

Bruk

Flygplatser klassificeras i tre kategorier: civila flygplatser öppna för allmän trafik, militära flygplatser och privata flygplatser ej öppna för allmän trafik. Flygplatser som både är civila och militära visas som civila flygplatser.
Civ. Civil flygplats, öppen för allmän trafik (inkluderar vissa delvis militära flygplatser)
Mil. Militär flygplats, ej öppen för allmän trafik.
Priv. Privat flygplats, ej öppen för allmän trafik.

Tull

Ja Tullservice finns tillgänglig under flygplatsens normala öppettider.
Nej Tullservice normalt ej tillgänglig.
P/B Flygplatsen har tullservice på begäran.
Beg. Flygplatsen har begränsad tullservice, ej nödvändigtvis identisk med flygplatsens öppettider..
ADCUS Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla.
ADCUS P/B Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla med restriktioner.

Bana

Beskrivning av ytan på den längsta tillgängliga rullbanan.
Asfalt Hård rullbana.
Ej asfalt Mjuk rullbana. (Endast lättare flygplantyper)
Vatten Vatten (för amfibieplan)

IFR

Detta fält visar om flygplatsen har en officiellt publicerad procedur för instrumentinflygning.
Ja Instrumentinflygningsprocedur är publicerad.
Nej Instrumentinflygningsprocedur är ej publicerad. (Flygplatsen ej lämplig att trafikeras under mörker eller vid dåligt väder.)

Banlängd

Visar längden i fot på den längsta tillgängliga rullbanan, avrundat nedåt till jämt 100-tal fot. Om flygplatsen har både hård och mjuk rullbana anges längden för den längsta hårda rullbanan. I de fall där den längsta rullbanan både är mjuk och hård, anges längden på den hårda delen.

Vill du få information om aktuella händelser och tips - Klicka här!