Mocambique

Stad Flygplatsnamn ICAO IATA Bruk Tull Bana IFR Banlängd
Angoche Angoche FQAG ANO Civ. No Unpaved No 3600 ft
Beira Beira FQBR BEW Civ. Yes Paved Yes 7800 ft
Bilene Bilene FQBI Civ. No Paved No 2200 ft
Chimoio Chimoio FQCH VPY Civ. No Paved No 7800 ft
Cuamba Cuamba FQCB FXO Civ. No Paved No 8200 ft
Inhaca Inhaca FQIA Civ. No Paved No 2100 ft
Inhambane Inhambane FQIN INH Civ. No Paved Yes 4900 ft
Lichinga Lichinga FQLC VXC Civ. No Paved Yes 8300 ft
Lumbo Lumbo FQLU Civ. No Paved No 4900 ft
Maputo Maputo FQMA MPM Civ. Yes Paved Yes 12000 ft
Marrupa Marrupa FQMR Civ. No Paved No 5600 ft
Mocimboa Da Praia Mocimboa Da Praia FQMP MZB Civ. No Paved No 6500 ft
Nacala Nacala FQNC MNC Mil. No Paved No 8200 ft
Nampula Nampula FQNP APL Civ. Yes Paved Yes 6500 ft
Pemba Pemba FQPB POL Civ. Yes Paved No 5900 ft
Ponta De Ouro Ponta De Ouro FQPO Priv. No Paved No 2400 ft
Quelimane Quelimane FQQL UEL Civ. No Paved Yes 5900 ft
Songo Songo FQSG Civ. No Paved No 2900 ft
Tete Chingozi FQTT TET Civ. No Paved Yes 8200 ft
Ulongwe Ulongwe FQUG Civ. No Paved No 5900 ft
Vilankulu Vilankulu FQVL VNX Civ. Yes Paved Yes 4800 ft

Förklaring till teknisk information

ICAO-kod

International Civil Aviation Organization (ICAO), en fyrställig kod avseende flygplatsers geografiska läge. Fältet ovan lämnas tomt om ingen ICAO-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.

IATA-kod

International Air Transport Association (IATA), en treställig identifikationskod för flygplatser. Fältet ovan lämnas tomt om ingen IATA-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.

Bruk

Flygplatser klassificeras i tre kategorier: civila flygplatser öppna för allmän trafik, militära flygplatser och privata flygplatser ej öppna för allmän trafik. Flygplatser som både är civila och militära visas som civila flygplatser.
Civ. Civil flygplats, öppen för allmän trafik (inkluderar vissa delvis militära flygplatser)
Mil. Militär flygplats, ej öppen för allmän trafik.
Priv. Privat flygplats, ej öppen för allmän trafik.

Tull

Ja Tullservice finns tillgänglig under flygplatsens normala öppettider.
Nej Tullservice normalt ej tillgänglig.
P/B Flygplatsen har tullservice på begäran.
Beg. Flygplatsen har begränsad tullservice, ej nödvändigtvis identisk med flygplatsens öppettider..
ADCUS Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla.
ADCUS P/B Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla med restriktioner.

Bana

Beskrivning av ytan på den längsta tillgängliga rullbanan.
Asfalt Hård rullbana.
Ej asfalt Mjuk rullbana. (Endast lättare flygplantyper)
Vatten Vatten (för amfibieplan)

IFR

Detta fält visar om flygplatsen har en officiellt publicerad procedur för instrumentinflygning.
Ja Instrumentinflygningsprocedur är publicerad.
Nej Instrumentinflygningsprocedur är ej publicerad. (Flygplatsen ej lämplig att trafikeras under mörker eller vid dåligt väder.)

Banlängd

Visar längden i fot på den längsta tillgängliga rullbanan, avrundat nedåt till jämt 100-tal fot. Om flygplatsen har både hård och mjuk rullbana anges längden för den längsta hårda rullbanan. I de fall där den längsta rullbanan både är mjuk och hård, anges längden på den hårda delen.

Vill du få information om aktuella händelser och tips - Klicka här!