Mongoliet

Stad Flygplatsnamn ICAO IATA Bruk Tull Bana IFR Banlängd
Altai Altai ZMAT LTI Civ. No Paved No 7400 ft
Arvaikheer Arvaikheer ZMAH AVK Civ. No Paved No 8200 ft
Baruun-Urt Baruun-Urt ZMBU UUN Civ. No Paved No 5800 ft
Bayankhongor Bayankhongor ZMBH BYN Civ. No Paved No 9200 ft
Binder Binder ZMBD Civ. No Paved No 3900 ft
Bulagtai Resort Bulagtai Resort ZMBR Civ. No Paved No 7700 ft
Bulgan Bulgan ZMBN UGA Civ. No Paved No 6200 ft
Bulgan Sum Bulgan Sum ZMBS Civ. No Paved No 5800 ft
Choibalsan Choibalsan ZMCD COQ Civ. Yes Paved Yes 8500 ft
Sainshand Sainshand ZMSH Civ. No Paved No 9100 ft
Ulaanbaatar Buyant-Ukhaa ZMUB ULN Civ. Yes Paved Yes 10100 ft

Förklaring till teknisk information

ICAO-kod

International Civil Aviation Organization (ICAO), en fyrställig kod avseende flygplatsers geografiska läge. Fältet ovan lämnas tomt om ingen ICAO-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.

IATA-kod

International Air Transport Association (IATA), en treställig identifikationskod för flygplatser. Fältet ovan lämnas tomt om ingen IATA-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.

Bruk

Flygplatser klassificeras i tre kategorier: civila flygplatser öppna för allmän trafik, militära flygplatser och privata flygplatser ej öppna för allmän trafik. Flygplatser som både är civila och militära visas som civila flygplatser.
Civ. Civil flygplats, öppen för allmän trafik (inkluderar vissa delvis militära flygplatser)
Mil. Militär flygplats, ej öppen för allmän trafik.
Priv. Privat flygplats, ej öppen för allmän trafik.

Tull

Ja Tullservice finns tillgänglig under flygplatsens normala öppettider.
Nej Tullservice normalt ej tillgänglig.
P/B Flygplatsen har tullservice på begäran.
Beg. Flygplatsen har begränsad tullservice, ej nödvändigtvis identisk med flygplatsens öppettider..
ADCUS Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla.
ADCUS P/B Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla med restriktioner.

Bana

Beskrivning av ytan på den längsta tillgängliga rullbanan.
Asfalt Hård rullbana.
Ej asfalt Mjuk rullbana. (Endast lättare flygplantyper)
Vatten Vatten (för amfibieplan)

IFR

Detta fält visar om flygplatsen har en officiellt publicerad procedur för instrumentinflygning.
Ja Instrumentinflygningsprocedur är publicerad.
Nej Instrumentinflygningsprocedur är ej publicerad. (Flygplatsen ej lämplig att trafikeras under mörker eller vid dåligt väder.)

Banlängd

Visar längden i fot på den längsta tillgängliga rullbanan, avrundat nedåt till jämt 100-tal fot. Om flygplatsen har både hård och mjuk rullbana anges längden för den längsta hårda rullbanan. I de fall där den längsta rullbanan både är mjuk och hård, anges längden på den hårda delen.

Vill du få information om aktuella händelser och tips - Klicka här!