Namibia

Stad Flygplatsnamn ICAO IATA Bruk Tull Bana IFR Banlängd
Arandis Arandis FYAR ADI Priv. No Paved Yes 6300 ft
Bethanien Bethanien FYBC Priv. No Unpaved No 3000 ft
Gobabis Gobabis FYGB Civ. No Unpaved No 7400 ft
Grootfontein Grootfontein FYGF GFY Civ. Pto. Paved Yes 11600 ft
Kamanjab Kamanjab FYKJ Civ. No Unpaved No 6000 ft
Karibib Karibib FYKA Civ. No Paved No 8300 ft
Katima Mulilo Katima Mulilo FYKM MPA Civ. O/R Paved No 6400 ft
Keetmanshoop Keetmanshoop FYKT KMP Civ. No Paved Yes 7700 ft
Luderitz Luderitz FYLZ LUD Civ. O/R Paved No 6000 ft
Mariental Mariental FYML Civ. No Paved No 6500 ft
Mokuti Lodge Mokuti Lodge FYMO Civ. No Unpaved No 7200 ft
Mount Etjo Mount Etjo FYME Priv. No Unpaved No 5600 ft
Namutoni Namutoni FYNA NNI Priv. No Unpaved No 3500 ft
Okaukuejo Okaukuejo FYOO OKF Priv. No Unpaved No 4800 ft
Ondangwa Ondangwa FYOA OND Civ. O/R Paved No 9700 ft
Oranjemund Oranjemund FYOG OMD Priv. Pto. Paved No 4200 ft
Otjiwarongo Otjiwarongo FYOW Civ. No Unpaved No 3500 ft
Outjo Outjo FYOJ Civ. No Unpaved No 6100 ft
Rundu Rundu FYRU NDU Civ. O/R Paved No 7900 ft
Swakopmund Swakopmund FYSM SWP Civ. No Unpaved No 5200 ft
Tsumeb Tsumeb FYTM TSB Priv. No Paved No 4800 ft
Tsumkwe Tsumkwe FYTK Civ. No Unpaved No 5900 ft
Walvis Bay Walvis Bay FYWB WVB Mil. No Paved Yes 6900 ft
Windhoek Eros FYWE ERS Civ. No Paved Yes 6400 ft
Windhoek Hosea Kutako Intl FYWH WDH Civ. Yes Paved Yes 15000 ft

Förklaring till teknisk information

ICAO-kod

International Civil Aviation Organization (ICAO), en fyrställig kod avseende flygplatsers geografiska läge. Fältet ovan lämnas tomt om ingen ICAO-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.

IATA-kod

International Air Transport Association (IATA), en treställig identifikationskod för flygplatser. Fältet ovan lämnas tomt om ingen IATA-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.

Bruk

Flygplatser klassificeras i tre kategorier: civila flygplatser öppna för allmän trafik, militära flygplatser och privata flygplatser ej öppna för allmän trafik. Flygplatser som både är civila och militära visas som civila flygplatser.
Civ. Civil flygplats, öppen för allmän trafik (inkluderar vissa delvis militära flygplatser)
Mil. Militär flygplats, ej öppen för allmän trafik.
Priv. Privat flygplats, ej öppen för allmän trafik.

Tull

Ja Tullservice finns tillgänglig under flygplatsens normala öppettider.
Nej Tullservice normalt ej tillgänglig.
P/B Flygplatsen har tullservice på begäran.
Beg. Flygplatsen har begränsad tullservice, ej nödvändigtvis identisk med flygplatsens öppettider..
ADCUS Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla.
ADCUS P/B Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla med restriktioner.

Bana

Beskrivning av ytan på den längsta tillgängliga rullbanan.
Asfalt Hård rullbana.
Ej asfalt Mjuk rullbana. (Endast lättare flygplantyper)
Vatten Vatten (för amfibieplan)

IFR

Detta fält visar om flygplatsen har en officiellt publicerad procedur för instrumentinflygning.
Ja Instrumentinflygningsprocedur är publicerad.
Nej Instrumentinflygningsprocedur är ej publicerad. (Flygplatsen ej lämplig att trafikeras under mörker eller vid dåligt väder.)

Banlängd

Visar längden i fot på den längsta tillgängliga rullbanan, avrundat nedåt till jämt 100-tal fot. Om flygplatsen har både hård och mjuk rullbana anges längden för den längsta hårda rullbanan. I de fall där den längsta rullbanan både är mjuk och hård, anges längden på den hårda delen.

Vill du få information om aktuella händelser och tips - Klicka här!