Nevada, NV

Stad Flygplatsnamn ICAO IATA Bruk Tull Bana IFR Banlängd
Alamo Alamo Landing L92 Civ. Unpaved No 5000 ft
Amargosa Valley Jackass U75 Civ. Unpaved No 6200 ft
Austin Austin ASQ Civ. Paved No 6000 ft
Battle Mountain Battle Mountain KBAM BAM Civ. Paved Yes 7300 ft
Beatty Beatty KBTY BTY Civ. Paved No 5600 ft
Boulder City Boulder City Mun BLD Civ. No Paved No 4800 ft
Cal Nev Ari Kidwell Civ. Unpaved No 4100 ft
Carson City Carson KCXP CSN Civ. Paved No 5900 ft
Carson City Parker Carson Civ. Unpaved No 2200 ft
Crescent Valley Crescent Valley U74 Civ. Unpaved No 5400 ft
Currant Currant Ranch Civ. Unpaved No 5100 ft
Dayton/Carson City Dayton Valley Civ. Paved No 5300 ft
Duckwater Duckwater Civ. Unpaved No 3400 ft
Dyer Dyer Civ. Unpaved No 2800 ft
Elko Elko Mun-Harris KEKO EKO Civ. No Paved Yes 7200 ft
Ely Ely KELY ELY Civ. Paved Yes 6000 ft
Empire Empire Civ. Unpaved No 3700 ft
Eureka Eureka EUE Civ. Paved No 7300 ft
Fallon Fallon Mun KFLX FLX Civ. Paved Yes 5700 ft
Fallon Fallon Nas KNFL NFL Mil. Paved Yes 14000 ft
Fernley Tiger N58 Civ. Unpaved No 4100 ft
Gabbs Gabbs KGAB GAB Civ. Unpaved No 5900 ft
Goldfield Goldfield Civ. Unpaved No 3100 ft
Goldfield Lida Junction Civ. Unpaved No 6400 ft
Hawthorne Hawthorne Mun KHTH HTH Civ. Paved No 4800 ft
Indian Springs Indian Springs Af Aux KINS INS Mil. Paved No 9000 ft
Jackpot Jackpot/Hayden KPT Civ. Paved No 6200 ft
Jean Jean Civ. Unpaved No 4600 ft
Las Vegas Henderson L15 HSH Civ. Paved No 5000 ft
Las Vegas Mc Carran Intl KLAS LAS Civ. ADCUS Paved Yes 14500 ft
Las Vegas Nellis Afb KLSV LSV Mil. Paved Yes 10100 ft
Las Vegas North Las Vegas KVGT VGT Civ. Paved Yes 5000 ft
Lovelock Derby KLOL LOL Civ. Paved Yes 5400 ft
Mesquite Mesquite Civ. Paved Yes 5100 ft
Mina Mina Civ. Unpaved No 4600 ft
Minden Minden-Tahoe KMEV MEV Civ. Paved Yes 7300 ft
North Fork Stevens Crosby Civ. Unpaved No 3600 ft
Overton Echo Bay Civ. Paved No 3400 ft
Overton Perkins U08 Civ. Paved No 4800 ft
Owyhee Owyhee Civ. Paved No 6700 ft
Pahrump Hidden Hills L57 Civ. Unpaved No 4000 ft
Panaca Lincoln Co Civ. Paved No 4600 ft
Reno Reno/Stead Civ. Paved Yes 8000 ft
Reno Reno/Tahoe Intl KRNO RNO Civ. Paved Yes 11000 ft
Reno Spanish Springs N86 Civ. Unpaved No 3000 ft
Round Mountain Hadley Civ. Paved No 6700 ft
Ruby Valley Ft Ruby Ranch Civ. Unpaved No 4500 ft
Sandy Valley Sky Ranch Civ. Paved No 3300 ft
Searchlight Searchlight Civ. Paved No 5000 ft
Silver Springs Silver Springs B08 Civ. Unpaved No 7200 ft
Smith Rosaschi N59 Civ. Paved No 4800 ft
Tonopah Tonopah KTPH TPH Civ. Paved Yes 7000 ft
Wells Wells Mun/Harriet KLWL LWL Civ. Paved No 5500 ft
Winnemucca Winnemucca Mun KWMC WMC Civ. Paved Yes 7000 ft
Yerington Yerington Mun O43 EYR Civ. Paved No 5800 ft

Förklaring till teknisk information

ICAO-kod

International Civil Aviation Organization (ICAO), en fyrställig kod avseende flygplatsers geografiska läge. Fältet ovan lämnas tomt om ingen ICAO-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.

IATA-kod

International Air Transport Association (IATA), en treställig identifikationskod för flygplatser. Fältet ovan lämnas tomt om ingen IATA-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.

Bruk

Flygplatser klassificeras i tre kategorier: civila flygplatser öppna för allmän trafik, militära flygplatser och privata flygplatser ej öppna för allmän trafik. Flygplatser som både är civila och militära visas som civila flygplatser.
Civ. Civil flygplats, öppen för allmän trafik (inkluderar vissa delvis militära flygplatser)
Mil. Militär flygplats, ej öppen för allmän trafik.
Priv. Privat flygplats, ej öppen för allmän trafik.

Tull

Ja Tullservice finns tillgänglig under flygplatsens normala öppettider.
Nej Tullservice normalt ej tillgänglig.
P/B Flygplatsen har tullservice på begäran.
Beg. Flygplatsen har begränsad tullservice, ej nödvändigtvis identisk med flygplatsens öppettider..
ADCUS Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla.
ADCUS P/B Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla med restriktioner.

Bana

Beskrivning av ytan på den längsta tillgängliga rullbanan.
Asfalt Hård rullbana.
Ej asfalt Mjuk rullbana. (Endast lättare flygplantyper)
Vatten Vatten (för amfibieplan)

IFR

Detta fält visar om flygplatsen har en officiellt publicerad procedur för instrumentinflygning.
Ja Instrumentinflygningsprocedur är publicerad.
Nej Instrumentinflygningsprocedur är ej publicerad. (Flygplatsen ej lämplig att trafikeras under mörker eller vid dåligt väder.)

Banlängd

Visar längden i fot på den längsta tillgängliga rullbanan, avrundat nedåt till jämt 100-tal fot. Om flygplatsen har både hård och mjuk rullbana anges längden för den längsta hårda rullbanan. I de fall där den längsta rullbanan både är mjuk och hård, anges längden på den hårda delen.

Vill du få information om aktuella händelser och tips - Klicka här!