New Hampshire, NH

Stad Flygplatsnamn ICAO IATA Bruk Tull Bana IFR Banlängd
Berlin Berlin Mun KBML BML Civ. Asfalt Ja 5200 ft
Bristol Newfound Valley Civ. Asfalt Nej 1800 ft
Claremont Claremont Mun KCNH CNH Civ. Asfalt Ja 3100 ft
Colebrook Colebrook Civ. Ej asfalt Nej 2400 ft
Concord Concord Mun KCON CON Civ. Asfalt Ja 6000 ft
Errol Errol KERR ERR Civ. Ej asfalt Nej 3600 ft
Franconia Franconia Civ. Ej asfalt Nej 2300 ft
Goffstown Country Club Civ. Ej asfalt Nej 1200 ft
Gorham Gorham Civ. Ej asfalt Nej 2700 ft
Hampton Hampton Civ. Ej asfalt Nej 2100 ft
Haverhill Dean Meml Civ. Asfalt Nej 2500 ft
Hillsboro Hawthorne-Feather Civ. Asfalt Nej 3200 ft
Jaffrey Jaffrey Airport-Silver Ranch KAFN AFN Civ. Asfalt Ja 2900 ft
Keene Dillant-Hopkins KEEN EEN Civ. Asfalt Ja 6200 ft
Laconia Laconia Mun KLCI LCI Civ. Asfalt Ja 5200 ft
Lebanon Lebanon Mun KLEB LEB Civ. Asfalt Ja 5400 ft
Manchester Manchester KMHT MHT Civ. Asfalt Ja 7000 ft
Moultonboro Moultonboro Civ. Asfalt Nej 3600 ft
Nashua Boire KASH ASH Civ. Asfalt Ja 5500 ft
Newport Parlin NWH Civ. Asfalt Nej 3400 ft
Plymouth Plymouth Mun Civ. Ej asfalt Nej 2300 ft
Portsmouth Pease Intl Tradeport KPSM PSM Civ. Asfalt Ja 11300 ft
Rochester Skyhaven KDAW Civ. Asfalt Ja 4000 ft
Twin Mountain Twin Mountain Civ. Asfalt Nej 2600 ft
Whitefield Mt Washington Regl KHIE HIE Civ. Asfalt Ja 3400 ft
Wolfeboro Lakes Region Civ. Asfalt Nej 2500 ft

Förklaring till teknisk information

ICAO-kod

International Civil Aviation Organization (ICAO), en fyrställig kod avseende flygplatsers geografiska läge. Fältet ovan lämnas tomt om ingen ICAO-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.

IATA-kod

International Air Transport Association (IATA), en treställig identifikationskod för flygplatser. Fältet ovan lämnas tomt om ingen IATA-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.

Bruk

Flygplatser klassificeras i tre kategorier: civila flygplatser öppna för allmän trafik, militära flygplatser och privata flygplatser ej öppna för allmän trafik. Flygplatser som både är civila och militära visas som civila flygplatser.
Civ. Civil flygplats, öppen för allmän trafik (inkluderar vissa delvis militära flygplatser)
Mil. Militär flygplats, ej öppen för allmän trafik.
Priv. Privat flygplats, ej öppen för allmän trafik.

Tull

Ja Tullservice finns tillgänglig under flygplatsens normala öppettider.
Nej Tullservice normalt ej tillgänglig.
P/B Flygplatsen har tullservice på begäran.
Beg. Flygplatsen har begränsad tullservice, ej nödvändigtvis identisk med flygplatsens öppettider..
ADCUS Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla.
ADCUS P/B Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla med restriktioner.

Bana

Beskrivning av ytan på den längsta tillgängliga rullbanan.
Asfalt Hård rullbana.
Ej asfalt Mjuk rullbana. (Endast lättare flygplantyper)
Vatten Vatten (för amfibieplan)

IFR

Detta fält visar om flygplatsen har en officiellt publicerad procedur för instrumentinflygning.
Ja Instrumentinflygningsprocedur är publicerad.
Nej Instrumentinflygningsprocedur är ej publicerad. (Flygplatsen ej lämplig att trafikeras under mörker eller vid dåligt väder.)

Banlängd

Visar längden i fot på den längsta tillgängliga rullbanan, avrundat nedåt till jämt 100-tal fot. Om flygplatsen har både hård och mjuk rullbana anges längden för den längsta hårda rullbanan. I de fall där den längsta rullbanan både är mjuk och hård, anges längden på den hårda delen.

Vill du få information om aktuella händelser och tips - Klicka här!