Panama

Stad Flygplatsnamn ICAO IATA Bruk Tull Bana IFR Banlängd
Aguadulce Aguadulce Civ. Unpaved No 3000 ft
Alvaro Berroa Alvaro Berroa Civ. Paved No 6500 ft
Augusto Vergara Augusto Vergara Civ. Paved No 3400 ft
Bocas Del Toro Bocas Del Toro Intl MPBO BOC Civ. Yes Paved Yes 4900 ft
Calzada Larga Calzada Larga Civ. Paved No 3900 ft
Chame Chame Civ. Paved No 4300 ft
Changuinola Cap. Manuel Nino Intl MPCH CHX Civ. Yes Paved No 3600 ft
Chitre Chitre CTD Mil. Paved No 4700 ft
Colon Enrique Adolfo Jimenez MPEJ ONX Civ. Paved Yes 6000 ft
David Enrique Malek Intl MPDA DAV Civ. Yes Paved Yes 5900 ft
Finca Bocas Del Toro Mil. Paved No 3300 ft
Ingenio Santa Rosa Ingenio Santa Rosa Mil. Paved No 3200 ft
Jaque Jaque MPJE JQE Civ. Unpaved No 4300 ft
La Candelaria La Candelaria Civ. Paved No 4000 ft
La Plantacion La Plantacion Mil. Unpaved No 4800 ft
Mandinga Mandinga Priv. Unpaved No 3200 ft
Panama City Marcos A Gelabert Intl MPMG Civ. Yes Paved No 5800 ft
Panama City Tocumen Intl MPTO PTY Civ. Yes Paved Yes 10000 ft
Penonome Penonome Civ. Paved No 3300 ft
Puerto Armuelles Puerto Armuelles Priv. No Paved No 3400 ft
Rey I Punta Cocos Priv. Paved No 4000 ft
Rio Hato Rio Hato MPRH Civ. Paved No 4300 ft
Santiago Panama Santiago MPSA Civ. Paved No 3100 ft
Tocumen La Joya No 1 Civ. Paved No 5300 ft
Wannukandi Wannukandi MPWN Priv. Paved No 2200 ft

Förklaring till teknisk information

ICAO-kod

International Civil Aviation Organization (ICAO), en fyrställig kod avseende flygplatsers geografiska läge. Fältet ovan lämnas tomt om ingen ICAO-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.

IATA-kod

International Air Transport Association (IATA), en treställig identifikationskod för flygplatser. Fältet ovan lämnas tomt om ingen IATA-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.

Bruk

Flygplatser klassificeras i tre kategorier: civila flygplatser öppna för allmän trafik, militära flygplatser och privata flygplatser ej öppna för allmän trafik. Flygplatser som både är civila och militära visas som civila flygplatser.
Civ. Civil flygplats, öppen för allmän trafik (inkluderar vissa delvis militära flygplatser)
Mil. Militär flygplats, ej öppen för allmän trafik.
Priv. Privat flygplats, ej öppen för allmän trafik.

Tull

Ja Tullservice finns tillgänglig under flygplatsens normala öppettider.
Nej Tullservice normalt ej tillgänglig.
P/B Flygplatsen har tullservice på begäran.
Beg. Flygplatsen har begränsad tullservice, ej nödvändigtvis identisk med flygplatsens öppettider..
ADCUS Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla.
ADCUS P/B Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla med restriktioner.

Bana

Beskrivning av ytan på den längsta tillgängliga rullbanan.
Asfalt Hård rullbana.
Ej asfalt Mjuk rullbana. (Endast lättare flygplantyper)
Vatten Vatten (för amfibieplan)

IFR

Detta fält visar om flygplatsen har en officiellt publicerad procedur för instrumentinflygning.
Ja Instrumentinflygningsprocedur är publicerad.
Nej Instrumentinflygningsprocedur är ej publicerad. (Flygplatsen ej lämplig att trafikeras under mörker eller vid dåligt väder.)

Banlängd

Visar längden i fot på den längsta tillgängliga rullbanan, avrundat nedåt till jämt 100-tal fot. Om flygplatsen har både hård och mjuk rullbana anges längden för den längsta hårda rullbanan. I de fall där den längsta rullbanan både är mjuk och hård, anges längden på den hårda delen.

Vill du få information om aktuella händelser och tips - Klicka här!