Paraguay

Stad Flygplatsnamn ICAO IATA Bruk Tull Bana IFR Banlängd
Asuncion Asuncion Silvio Pettirossi Int SGAS ASU Civ. Yes Paved Yes 11000 ft
Bahia Negra Bahia Negra Civ. Unpaved No 3200 ft
Bella Vista Norte 1899 Civ. No Unpaved No 3600 ft
Ciudad Del Este Guarani Intl SGES Civ. No Paved Yes 11100 ft
Concepcion Ten. Crl. Carmelo Peralta SGCO Civ. No Paved Yes 6000 ft
Encarnacion Quiteria SGEN ENO Civ. Unpaved Yes 4200 ft
Filadelfia Fernhein SGFI Civ. No Unpaved No 4300 ft
Fuerte Olimpo 1ro Incencio Heredia Civ. No Unpaved No 3900 ft
Guarani Guarani Civ. No Paved No 11100 ft
Hernandarias Itaipu Intl SGIB Civ. Yes Paved Yes 4500 ft
Pozo Colorado Pozo Colorado Civ. Unpaved No 3700 ft
Santa Teresa Santa Teresa SGST Mil. No Paved Yes 5900 ft
Villa Hayes Sargento De Aviacion Nicolo Bo SGNB Civ. No Unpaved No 3200 ft

Förklaring till teknisk information

ICAO-kod

International Civil Aviation Organization (ICAO), en fyrställig kod avseende flygplatsers geografiska läge. Fältet ovan lämnas tomt om ingen ICAO-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.

IATA-kod

International Air Transport Association (IATA), en treställig identifikationskod för flygplatser. Fältet ovan lämnas tomt om ingen IATA-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.

Bruk

Flygplatser klassificeras i tre kategorier: civila flygplatser öppna för allmän trafik, militära flygplatser och privata flygplatser ej öppna för allmän trafik. Flygplatser som både är civila och militära visas som civila flygplatser.
Civ. Civil flygplats, öppen för allmän trafik (inkluderar vissa delvis militära flygplatser)
Mil. Militär flygplats, ej öppen för allmän trafik.
Priv. Privat flygplats, ej öppen för allmän trafik.

Tull

Ja Tullservice finns tillgänglig under flygplatsens normala öppettider.
Nej Tullservice normalt ej tillgänglig.
P/B Flygplatsen har tullservice på begäran.
Beg. Flygplatsen har begränsad tullservice, ej nödvändigtvis identisk med flygplatsens öppettider..
ADCUS Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla.
ADCUS P/B Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla med restriktioner.

Bana

Beskrivning av ytan på den längsta tillgängliga rullbanan.
Asfalt Hård rullbana.
Ej asfalt Mjuk rullbana. (Endast lättare flygplantyper)
Vatten Vatten (för amfibieplan)

IFR

Detta fält visar om flygplatsen har en officiellt publicerad procedur för instrumentinflygning.
Ja Instrumentinflygningsprocedur är publicerad.
Nej Instrumentinflygningsprocedur är ej publicerad. (Flygplatsen ej lämplig att trafikeras under mörker eller vid dåligt väder.)

Banlängd

Visar längden i fot på den längsta tillgängliga rullbanan, avrundat nedåt till jämt 100-tal fot. Om flygplatsen har både hård och mjuk rullbana anges längden för den längsta hårda rullbanan. I de fall där den längsta rullbanan både är mjuk och hård, anges längden på den hårda delen.

Vill du få information om aktuella händelser och tips - Klicka här!