Puerto Rico

Stad Flygplatsnamn ICAO IATA Bruk Tull Bana IFR Banlängd
Aguadilla Rafael Hernandez TJBQ BQN Civ. Paved Yes 11700 ft
Arecibo Antonio/Nery/Juarbe Pol ARE Civ. Paved No 3900 ft
Fajardo Diego Jimenez Torres TJFA FAJ Civ. Paved No 3600 ft
Isla De Culebra Benjamin Rivera Noriega TJCP Priv. No Paved No 2600 ft
Isla De Vieques Antonio Rivera Rodriguez TJVQ Civ. Yes Paved No 3400 ft
Mayaguez Eugenio Maria De Hostos TJMZ MAZ Civ. Paved Yes 4900 ft
Ponce Mercedita TJPS PSE Civ. Paved Yes 6900 ft
Roosevelt Roads Roosevelt Roads Ns TJNR NRR Mil. Yes Paved Yes 11000 ft
San Juan Fernando Luis Ribas Dominicci TJIG SIG Civ. Paved Yes 5300 ft
San Juan Luis Munoz Marin Intl TJSJ SJU Civ. Paved Yes 10000 ft

Förklaring till teknisk information

ICAO-kod

International Civil Aviation Organization (ICAO), en fyrställig kod avseende flygplatsers geografiska läge. Fältet ovan lämnas tomt om ingen ICAO-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.

IATA-kod

International Air Transport Association (IATA), en treställig identifikationskod för flygplatser. Fältet ovan lämnas tomt om ingen IATA-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.

Bruk

Flygplatser klassificeras i tre kategorier: civila flygplatser öppna för allmän trafik, militära flygplatser och privata flygplatser ej öppna för allmän trafik. Flygplatser som både är civila och militära visas som civila flygplatser.
Civ. Civil flygplats, öppen för allmän trafik (inkluderar vissa delvis militära flygplatser)
Mil. Militär flygplats, ej öppen för allmän trafik.
Priv. Privat flygplats, ej öppen för allmän trafik.

Tull

Ja Tullservice finns tillgänglig under flygplatsens normala öppettider.
Nej Tullservice normalt ej tillgänglig.
P/B Flygplatsen har tullservice på begäran.
Beg. Flygplatsen har begränsad tullservice, ej nödvändigtvis identisk med flygplatsens öppettider..
ADCUS Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla.
ADCUS P/B Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla med restriktioner.

Bana

Beskrivning av ytan på den längsta tillgängliga rullbanan.
Asfalt Hård rullbana.
Ej asfalt Mjuk rullbana. (Endast lättare flygplantyper)
Vatten Vatten (för amfibieplan)

IFR

Detta fält visar om flygplatsen har en officiellt publicerad procedur för instrumentinflygning.
Ja Instrumentinflygningsprocedur är publicerad.
Nej Instrumentinflygningsprocedur är ej publicerad. (Flygplatsen ej lämplig att trafikeras under mörker eller vid dåligt väder.)

Banlängd

Visar längden i fot på den längsta tillgängliga rullbanan, avrundat nedåt till jämt 100-tal fot. Om flygplatsen har både hård och mjuk rullbana anges längden för den längsta hårda rullbanan. I de fall där den längsta rullbanan både är mjuk och hård, anges längden på den hårda delen.

Vill du få information om aktuella händelser och tips - Klicka här!