Rumänien

Stad Flygplatsnamn ICAO IATA Bruk Tull Bana IFR Banlängd
Arad Arad LRAR ARW Civ. Yes Paved Yes 6500 ft
Bacau Bacau LRBC BCM Civ. No Paved Yes 8200 ft
Baia Mare Tautii Magheraus LRBM BAY Civ. No Paved Yes 5900 ft
Bucharest Baneasa LRBS BBU Civ. Yes Paved Yes 10400 ft
Bucharest Otopeni LROP OTP Civ. Yes Paved Yes 11400 ft
Caransebes Caransebes LRCS CSB Civ. No Paved Yes 6500 ft
Cluj-Napoca Someseni LRCL CLJ Civ. Yes Paved Yes 6000 ft
Constanta M. Kogalniceanu LRCK CND Civ. Yes Paved Yes 11400 ft
Craiova Craiova LRCV CRA Civ. O/R Paved Yes 8200 ft
Iasi Iasi LRIA IAS Civ. O/R Paved Yes 5900 ft
Oradea Oradea LROD OMR Civ. Yes Paved Yes 5900 ft
Satu Mare Satu Mare LRSM SUJ Civ. No Paved Yes 8200 ft
Sibiu Sibiu LRSB SBZ Civ. Yes Paved Yes 6500 ft
Suceava Salcea LRSV SCV Civ. O/R Paved Yes 5900 ft
Targu Mures Vidrasau LRTM TGM Civ. Yes Paved Yes 6500 ft
Timisoara Giarmata LRTR TSR Civ. Yes Paved Yes 11400 ft
Tulcea Cataloi LRTC TCE Civ. No Paved Yes 6500 ft

Förklaring till teknisk information

ICAO-kod

International Civil Aviation Organization (ICAO), en fyrställig kod avseende flygplatsers geografiska läge. Fältet ovan lämnas tomt om ingen ICAO-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.

IATA-kod

International Air Transport Association (IATA), en treställig identifikationskod för flygplatser. Fältet ovan lämnas tomt om ingen IATA-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.

Bruk

Flygplatser klassificeras i tre kategorier: civila flygplatser öppna för allmän trafik, militära flygplatser och privata flygplatser ej öppna för allmän trafik. Flygplatser som både är civila och militära visas som civila flygplatser.
Civ. Civil flygplats, öppen för allmän trafik (inkluderar vissa delvis militära flygplatser)
Mil. Militär flygplats, ej öppen för allmän trafik.
Priv. Privat flygplats, ej öppen för allmän trafik.

Tull

Ja Tullservice finns tillgänglig under flygplatsens normala öppettider.
Nej Tullservice normalt ej tillgänglig.
P/B Flygplatsen har tullservice på begäran.
Beg. Flygplatsen har begränsad tullservice, ej nödvändigtvis identisk med flygplatsens öppettider..
ADCUS Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla.
ADCUS P/B Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla med restriktioner.

Bana

Beskrivning av ytan på den längsta tillgängliga rullbanan.
Asfalt Hård rullbana.
Ej asfalt Mjuk rullbana. (Endast lättare flygplantyper)
Vatten Vatten (för amfibieplan)

IFR

Detta fält visar om flygplatsen har en officiellt publicerad procedur för instrumentinflygning.
Ja Instrumentinflygningsprocedur är publicerad.
Nej Instrumentinflygningsprocedur är ej publicerad. (Flygplatsen ej lämplig att trafikeras under mörker eller vid dåligt väder.)

Banlängd

Visar längden i fot på den längsta tillgängliga rullbanan, avrundat nedåt till jämt 100-tal fot. Om flygplatsen har både hård och mjuk rullbana anges längden för den längsta hårda rullbanan. I de fall där den längsta rullbanan både är mjuk och hård, anges längden på den hårda delen.

Vill du få information om aktuella händelser och tips - Klicka här!