Senegal

Stad Flygplatsnamn ICAO IATA Bruk Tull Bana IFR Banlängd
Bakel Bakel GOTB BXE Civ. No Paved No 5700 ft
Cap Skiring Cap Skiring GOGS CSK Civ. O/R Paved Yes 4700 ft
Dakar Leopold Sedar Senghor GOOY DKR Civ. Yes Paved Yes 11400 ft
Kaolack Kaolack GOOK KLC Civ. O/R Paved No 5200 ft
Kedougou Kedougou GOTK KGG Civ. No Paved No 5900 ft
Kolda Kolda GOGK KDA Civ. No Paved No 4900 ft
Matam Ouro Sogui GOSM MAX Civ. No Unpaved No 5200 ft
Podor Podor GOSP POD Civ. No Unpaved No 5000 ft
Richard Toll Richard Toll GOSR RDT Civ. No Unpaved No 5000 ft
Simenti Simenti GOTS SMY Civ. No Unpaved No 5900 ft
St Louis St Louis GOSS XLS Civ. Yes Paved Yes 6200 ft
Tambacounda Tambacounda GOTT TUD Civ. No Paved No 6500 ft
Ziguinchor Ziguinchor GOGG ZIG Civ. O/R Paved Yes 5000 ft

Förklaring till teknisk information

ICAO-kod

International Civil Aviation Organization (ICAO), en fyrställig kod avseende flygplatsers geografiska läge. Fältet ovan lämnas tomt om ingen ICAO-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.

IATA-kod

International Air Transport Association (IATA), en treställig identifikationskod för flygplatser. Fältet ovan lämnas tomt om ingen IATA-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.

Bruk

Flygplatser klassificeras i tre kategorier: civila flygplatser öppna för allmän trafik, militära flygplatser och privata flygplatser ej öppna för allmän trafik. Flygplatser som både är civila och militära visas som civila flygplatser.
Civ. Civil flygplats, öppen för allmän trafik (inkluderar vissa delvis militära flygplatser)
Mil. Militär flygplats, ej öppen för allmän trafik.
Priv. Privat flygplats, ej öppen för allmän trafik.

Tull

Ja Tullservice finns tillgänglig under flygplatsens normala öppettider.
Nej Tullservice normalt ej tillgänglig.
P/B Flygplatsen har tullservice på begäran.
Beg. Flygplatsen har begränsad tullservice, ej nödvändigtvis identisk med flygplatsens öppettider..
ADCUS Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla.
ADCUS P/B Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla med restriktioner.

Bana

Beskrivning av ytan på den längsta tillgängliga rullbanan.
Asfalt Hård rullbana.
Ej asfalt Mjuk rullbana. (Endast lättare flygplantyper)
Vatten Vatten (för amfibieplan)

IFR

Detta fält visar om flygplatsen har en officiellt publicerad procedur för instrumentinflygning.
Ja Instrumentinflygningsprocedur är publicerad.
Nej Instrumentinflygningsprocedur är ej publicerad. (Flygplatsen ej lämplig att trafikeras under mörker eller vid dåligt väder.)

Banlängd

Visar längden i fot på den längsta tillgängliga rullbanan, avrundat nedåt till jämt 100-tal fot. Om flygplatsen har både hård och mjuk rullbana anges längden för den längsta hårda rullbanan. I de fall där den längsta rullbanan både är mjuk och hård, anges längden på den hårda delen.

Vill du få information om aktuella händelser och tips - Klicka här!