Seychellerna

Stad Flygplatsnamn ICAO IATA Bruk Tull Bana IFR Banlängd
Alphonse Alphonse FSAL Civ. No Paved No 3100 ft
Assumption Island Assumption FSAS Civ. No Paved No 3900 ft
Bird Island Bird Island FSSB BDI Priv. No Unpaved No 3000 ft
Coetivy Coetivy FSSC Civ. No Paved No 3200 ft
Darros Island Darros FSDA Priv. No Unpaved No 3200 ft
Denis Island Denis Island FSSD DEI Priv. No Unpaved No 2700 ft
Desroches Desroches FSDR DES Civ. No Paved No 4500 ft
Farquhar Farquhar FSFA Priv. No Paved No 3100 ft
Fregate Island Fregate FSSF FRK Priv. No Unpaved No 1600 ft
Marie-Louise Marie-Louise FSMA Priv. No Paved No 1700 ft
Platte Platte FSPL Priv. No Unpaved No 3000 ft
Praslin Praslin FSPP PRI Civ. No Paved No 3900 ft
Remire Eagle Is FSSR Civ. No Paved No 1500 ft
Seychelles Seychelles Intl FSIA SEZ Civ. Yes Paved Yes 9800 ft

Förklaring till teknisk information

ICAO-kod

International Civil Aviation Organization (ICAO), en fyrställig kod avseende flygplatsers geografiska läge. Fältet ovan lämnas tomt om ingen ICAO-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.

IATA-kod

International Air Transport Association (IATA), en treställig identifikationskod för flygplatser. Fältet ovan lämnas tomt om ingen IATA-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.

Bruk

Flygplatser klassificeras i tre kategorier: civila flygplatser öppna för allmän trafik, militära flygplatser och privata flygplatser ej öppna för allmän trafik. Flygplatser som både är civila och militära visas som civila flygplatser.
Civ. Civil flygplats, öppen för allmän trafik (inkluderar vissa delvis militära flygplatser)
Mil. Militär flygplats, ej öppen för allmän trafik.
Priv. Privat flygplats, ej öppen för allmän trafik.

Tull

Ja Tullservice finns tillgänglig under flygplatsens normala öppettider.
Nej Tullservice normalt ej tillgänglig.
P/B Flygplatsen har tullservice på begäran.
Beg. Flygplatsen har begränsad tullservice, ej nödvändigtvis identisk med flygplatsens öppettider..
ADCUS Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla.
ADCUS P/B Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla med restriktioner.

Bana

Beskrivning av ytan på den längsta tillgängliga rullbanan.
Asfalt Hård rullbana.
Ej asfalt Mjuk rullbana. (Endast lättare flygplantyper)
Vatten Vatten (för amfibieplan)

IFR

Detta fält visar om flygplatsen har en officiellt publicerad procedur för instrumentinflygning.
Ja Instrumentinflygningsprocedur är publicerad.
Nej Instrumentinflygningsprocedur är ej publicerad. (Flygplatsen ej lämplig att trafikeras under mörker eller vid dåligt väder.)

Banlängd

Visar längden i fot på den längsta tillgängliga rullbanan, avrundat nedåt till jämt 100-tal fot. Om flygplatsen har både hård och mjuk rullbana anges längden för den längsta hårda rullbanan. I de fall där den längsta rullbanan både är mjuk och hård, anges längden på den hårda delen.

Vill du få information om aktuella händelser och tips - Klicka här!