Somalia

Stad Flygplatsnamn ICAO IATA Bruk Tull Bana IFR Banlängd
Alula Alula HCMA ALU Priv. No Unpaved No 2900 ft
Belet Uen Belet Uen HCMN Civ. No Unpaved No 5500 ft
Berbera Berbera HCMI BBO Civ. Yes Paved No 13500 ft
Bosaso Bosaso HCMF BSA Civ. No Unpaved No 3400 ft
Burao Burao HCMV BUO Civ. No Unpaved No 8200 ft
Candala Candala HCMC CXN Civ. No Unpaved No 3600 ft
Eil Eil HCME HCM Civ. No Unpaved No 3100 ft
Erigavo Erigavo HCMU ERA Civ. No Unpaved No 4000 ft
Galcaio Galcaio HCMR GLK Civ. No Unpaved No 3600 ft
Gardo Gardo HCMG GSR Civ. No Unpaved No 5200 ft
Kisimayu Kisimayu HCMK KMU Civ. Yes Paved No 12100 ft
Mogadishu Mogadishu HCMM MGQ Civ. Yes Paved No 9900 ft
Obbia Obbia HCMO CMO Civ. No Unpaved No 3600 ft
Scusciuban Scusciuban HCMS CMS Civ. No Unpaved No 6500 ft

Förklaring till teknisk information

ICAO-kod

International Civil Aviation Organization (ICAO), en fyrställig kod avseende flygplatsers geografiska läge. Fältet ovan lämnas tomt om ingen ICAO-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.

IATA-kod

International Air Transport Association (IATA), en treställig identifikationskod för flygplatser. Fältet ovan lämnas tomt om ingen IATA-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.

Bruk

Flygplatser klassificeras i tre kategorier: civila flygplatser öppna för allmän trafik, militära flygplatser och privata flygplatser ej öppna för allmän trafik. Flygplatser som både är civila och militära visas som civila flygplatser.
Civ. Civil flygplats, öppen för allmän trafik (inkluderar vissa delvis militära flygplatser)
Mil. Militär flygplats, ej öppen för allmän trafik.
Priv. Privat flygplats, ej öppen för allmän trafik.

Tull

Ja Tullservice finns tillgänglig under flygplatsens normala öppettider.
Nej Tullservice normalt ej tillgänglig.
P/B Flygplatsen har tullservice på begäran.
Beg. Flygplatsen har begränsad tullservice, ej nödvändigtvis identisk med flygplatsens öppettider..
ADCUS Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla.
ADCUS P/B Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla med restriktioner.

Bana

Beskrivning av ytan på den längsta tillgängliga rullbanan.
Asfalt Hård rullbana.
Ej asfalt Mjuk rullbana. (Endast lättare flygplantyper)
Vatten Vatten (för amfibieplan)

IFR

Detta fält visar om flygplatsen har en officiellt publicerad procedur för instrumentinflygning.
Ja Instrumentinflygningsprocedur är publicerad.
Nej Instrumentinflygningsprocedur är ej publicerad. (Flygplatsen ej lämplig att trafikeras under mörker eller vid dåligt väder.)

Banlängd

Visar längden i fot på den längsta tillgängliga rullbanan, avrundat nedåt till jämt 100-tal fot. Om flygplatsen har både hård och mjuk rullbana anges längden för den längsta hårda rullbanan. I de fall där den längsta rullbanan både är mjuk och hård, anges längden på den hårda delen.

Vill du få information om aktuella händelser och tips - Klicka här!