Sydkorea

Stad Flygplatsnamn ICAO IATA Bruk Tull Bana IFR Banlängd
Cheju Cheju Intl RKPC CJU Civ. Yes Paved Yes 9800 ft
Chinhae R-813 RKPE CHF Mil. Paved No 3600 ft
Chinju Sachon Aero RKPS Mil. Paved Yes 8900 ft
Chongju Chongju Intl RKTU CJJ Civ. Paved Yes 9000 ft
Choongwon Choongwon Aero RKTI Mil. Paved No 9300 ft
Chunchon A-306 RKNC QUN Mil. Paved No 4000 ft
Galmi R-510 Aero Priv. Paved No 5200 ft
Jhunju Jhunju RKJU Civ. Paved No 4900 ft
Kanam-Ni R-222 RKSD Mil. Paved No 3500 ft
Kangnung Kangnung Aero RKNN KAG Mil. Paved Yes 8900 ft
Kunsan Kunsan Ab RKJK KUV Mil. Paved Yes 9000 ft
Kwangju Kwangju Aero RKJJ KWJ Mil. Paved Yes 9300 ft
Mokpo Mokpo RKJM MPK Civ. Paved Yes 5200 ft
Non San Korea R-536 Aero Mil. No Paved No 3900 ft
Osan Osan Ab RKSO OSN Mil. Paved Yes 8900 ft
Pochun R-217 Aero RKSI Mil. Paved No 3600 ft
Pohang Pohang Aero RKTH KPO Mil. Paved Yes 7000 ft
Pusan Kimhae Intl RKPK PUS Civ. Yes Paved Yes 8900 ft
Pusan Pusan Aero RKPP Mil. Paved No 6500 ft
Pyongtaek A-511 Aaf RKSG Mil. Paved Yes 6200 ft
Pyongyang Sunan ZKPY FNJ Civ. Yes Paved Yes 13100 ft
Seosan Seosan RKTP Civ. Paved No 9000 ft
Seoul Kimpo Intl RKSS SEL Civ. Yes Paved Yes 11800 ft
Seoul Seoul Ab RKSM SSN Mil. Paved Yes 9600 ft
Sokcho Sokcho Aero RKND SHO Mil. Paved Yes 5100 ft
Susaek Susaek Aero RKSK Mil. Paved No 3700 ft
Suwon Suwon RKSW SWU Mil. Paved No 9200 ft
Taegu Taegu Aero RKTN TAE Mil. Paved Yes 9000 ft
Ulsan Ulsan RKPU USN Civ. Paved Yes 6500 ft
Wonju Wonju RKNW WJU Mil. Paved Yes 8900 ft
Yangku R-404 RKNY Mil. Paved No 3600 ft
Yechon Yechon Aero RKTY YEC Mil. Paved Yes 8900 ft
Yeosu Yeosu RKJY RSU Civ. Paved Yes 5000 ft

Förklaring till teknisk information

ICAO-kod

International Civil Aviation Organization (ICAO), en fyrställig kod avseende flygplatsers geografiska läge. Fältet ovan lämnas tomt om ingen ICAO-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.

IATA-kod

International Air Transport Association (IATA), en treställig identifikationskod för flygplatser. Fältet ovan lämnas tomt om ingen IATA-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.

Bruk

Flygplatser klassificeras i tre kategorier: civila flygplatser öppna för allmän trafik, militära flygplatser och privata flygplatser ej öppna för allmän trafik. Flygplatser som både är civila och militära visas som civila flygplatser.
Civ. Civil flygplats, öppen för allmän trafik (inkluderar vissa delvis militära flygplatser)
Mil. Militär flygplats, ej öppen för allmän trafik.
Priv. Privat flygplats, ej öppen för allmän trafik.

Tull

Ja Tullservice finns tillgänglig under flygplatsens normala öppettider.
Nej Tullservice normalt ej tillgänglig.
P/B Flygplatsen har tullservice på begäran.
Beg. Flygplatsen har begränsad tullservice, ej nödvändigtvis identisk med flygplatsens öppettider..
ADCUS Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla.
ADCUS P/B Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla med restriktioner.

Bana

Beskrivning av ytan på den längsta tillgängliga rullbanan.
Asfalt Hård rullbana.
Ej asfalt Mjuk rullbana. (Endast lättare flygplantyper)
Vatten Vatten (för amfibieplan)

IFR

Detta fält visar om flygplatsen har en officiellt publicerad procedur för instrumentinflygning.
Ja Instrumentinflygningsprocedur är publicerad.
Nej Instrumentinflygningsprocedur är ej publicerad. (Flygplatsen ej lämplig att trafikeras under mörker eller vid dåligt väder.)

Banlängd

Visar längden i fot på den längsta tillgängliga rullbanan, avrundat nedåt till jämt 100-tal fot. Om flygplatsen har både hård och mjuk rullbana anges längden för den längsta hårda rullbanan. I de fall där den längsta rullbanan både är mjuk och hård, anges längden på den hårda delen.

Vill du få information om aktuella händelser och tips - Klicka här!