Taiwan

Stad Flygplatsnamn ICAO IATA Bruk Tull Bana IFR Banlängd
Chiayi Chiayi Aero RCKU CYI Civ. Paved Yes 10000 ft
Chin Men Shang Yi RCBS Mil. Paved Yes 9800 ft
Ching Chuan Kang Ching Chuan Kang Ab RCMQ Mil. Paved No 12000 ft
Green I Green I RCGI Civ. No Paved No 3300 ft
Hengchun Hengchun RCKW Civ. Paved No 3500 ft
Hsinchu Hsinchu Aero RCPO Civ. Paved Yes 12000 ft
Hualien Hualien RCYU HUN Civ. Paved Yes 9000 ft
Kangshan Kangshan RCAY Mil. Paved No 7500 ft
Kaohsiung Kaohsiung Intl RCKH KHH Civ. Paved Yes 10300 ft
Lan Yu I Lan Yu I RCLY Civ. No Paved No 4500 ft
Lungtang Lungtang RCDI Civ. Paved No 3200 ft
Makung Makung Ab RCQC MZG Mil. Paved Yes 6500 ft
Matsu Matsu RCMT Civ. No Paved No 2900 ft
Pingtung Pingtung North RCSQ Mil. Paved No 8000 ft
Pingtung Pingtung South RCDC Mil. Paved Yes 7800 ft
Taichung Taichung Aero RCLG TXG Mil. Paved Yes 5300 ft
Tainan Tainan Aero RCNN TNN Mil. Paved Yes 10000 ft
Taipei Chiang Kai Shek Intl RCTP TPE Civ. Yes Paved Yes 12000 ft
Taipei Sungshan RCSS TSA Civ. Yes Paved Yes 8500 ft
Taitung Chihhong RCQS TTT Mil. Paved No 11000 ft
Taitung Fengnin RCFN Civ. Paved Yes 7900 ft
Taoyuan Taoyuan RCGM Mil. Paved No 10000 ft

Förklaring till teknisk information

ICAO-kod

International Civil Aviation Organization (ICAO), en fyrställig kod avseende flygplatsers geografiska läge. Fältet ovan lämnas tomt om ingen ICAO-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.

IATA-kod

International Air Transport Association (IATA), en treställig identifikationskod för flygplatser. Fältet ovan lämnas tomt om ingen IATA-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.

Bruk

Flygplatser klassificeras i tre kategorier: civila flygplatser öppna för allmän trafik, militära flygplatser och privata flygplatser ej öppna för allmän trafik. Flygplatser som både är civila och militära visas som civila flygplatser.
Civ. Civil flygplats, öppen för allmän trafik (inkluderar vissa delvis militära flygplatser)
Mil. Militär flygplats, ej öppen för allmän trafik.
Priv. Privat flygplats, ej öppen för allmän trafik.

Tull

Ja Tullservice finns tillgänglig under flygplatsens normala öppettider.
Nej Tullservice normalt ej tillgänglig.
P/B Flygplatsen har tullservice på begäran.
Beg. Flygplatsen har begränsad tullservice, ej nödvändigtvis identisk med flygplatsens öppettider..
ADCUS Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla.
ADCUS P/B Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla med restriktioner.

Bana

Beskrivning av ytan på den längsta tillgängliga rullbanan.
Asfalt Hård rullbana.
Ej asfalt Mjuk rullbana. (Endast lättare flygplantyper)
Vatten Vatten (för amfibieplan)

IFR

Detta fält visar om flygplatsen har en officiellt publicerad procedur för instrumentinflygning.
Ja Instrumentinflygningsprocedur är publicerad.
Nej Instrumentinflygningsprocedur är ej publicerad. (Flygplatsen ej lämplig att trafikeras under mörker eller vid dåligt väder.)

Banlängd

Visar längden i fot på den längsta tillgängliga rullbanan, avrundat nedåt till jämt 100-tal fot. Om flygplatsen har både hård och mjuk rullbana anges längden för den längsta hårda rullbanan. I de fall där den längsta rullbanan både är mjuk och hård, anges längden på den hårda delen.

Vill du få information om aktuella händelser och tips - Klicka här!