Tanzania

Stad Flygplatsnamn ICAO IATA Bruk Tull Bana IFR Banlängd
Arusha Arusha HTAR ARK Civ. No Paved No 5300 ft
Biharu Biharu Civ. No Unpaved No 3200 ft
Bukoba Bukoba HTBU BKZ Civ. No Unpaved No 3400 ft
Bulyankuru Bulyankuru Civ. No Unpaved No 3900 ft
Chankonde Chankonde Civ. No Unpaved No 3200 ft
Chunya Chunya HTCH Civ. No Unpaved No 4300 ft
Dar-Es-Salaam Dar-Es-Salaam Intl HTDA DAR Civ. Yes Paved Yes 9800 ft
Dodoma Dodoma HTDO DOD Civ. O/R Paved Yes 6600 ft
Engorika South Engorika South Civ. No Unpaved No 3200 ft
Haydom Haydom Civ. Unpaved No 3600 ft
Iringa Iringa HTIR IRI Civ. No Unpaved No 5500 ft
Itanana Itanana Civ. No Unpaved No 3200 ft
Kibondo Kibondo Civ. No Unpaved No 3900 ft
Kigoma Kigoma HTKA TKQ Civ. Yes Unpaved No 5700 ft
Kikoboga Kikoboga Civ. No Unpaved No 4300 ft
Kilimanjaro Kilimanjaro Intl HTKJ JRO Civ. Yes Paved Yes 11800 ft
Kilimatinde Kilimatinde HTKT Civ. No Unpaved No 3200 ft
Kilosa Kilosa Civ. No Unpaved No 3700 ft
Kilwa Masoko Kilwa Masoko HTKI KIY Civ. No Unpaved No 6300 ft
Kirondatal Kirondatal Civ. No Unpaved No 3500 ft
Kongwa Kongwa HTKO Civ. No Unpaved No 4400 ft
Lake Manyara Lake Manyara HTLM LKY Civ. No Unpaved No 4000 ft
Ligera Ligera Civ. No Unpaved No 3600 ft
Lindi Lindi HTLI LDI Civ. No Paved No 5200 ft
Liuli Liuli Civ. No Unpaved No 3000 ft
Loliondo Loliondo Civ. No Unpaved No 3500 ft
Mafia Mafia HTMA MFA Civ. No Unpaved No 5200 ft
Mafinga Mafinga HTSH Civ. No Unpaved No 4300 ft
Malya Malya Civ. No Unpaved No 4500 ft
Masasi Masasi HTMI XMI Civ. No Unpaved No 4100 ft
Mbesa Mbesa Civ. No Unpaved No 3200 ft
Mbeya Mbeya HTMB MBI Civ. O/R Unpaved No 5100 ft
Mbuyu Mbuyu Civ. No Unpaved No 3900 ft
Mji Mwema Mji Mwema Civ. No Unpaved No 3200 ft
Mombo Mombo HTMO Civ. No Unpaved No 4200 ft
Morogoro Morogoro HTMG Civ. No Unpaved No 3500 ft
Moshi Moshi HTMS Civ. No Paved No 4100 ft
Mpanda Mpanda HTMP Civ. No Unpaved No 4700 ft
Mpwapwa Mpwapwa HTMX Priv. No Unpaved No 2200 ft
Mtera Mtera Civ. No Unpaved No 3200 ft
Mtwara Mtwara HTMT MYW Civ. O/R Paved Yes 7400 ft
Mufindi Mufindi Civ. No Unpaved No 3200 ft
Mugumu Mugumu Civ. No Unpaved No 3200 ft
Musoma Musoma HTMU MUZ Civ. No Unpaved Yes 5200 ft
Mwadui Mwadui HTMD MWN Civ. O/R Unpaved No 6100 ft
Mwanza Mwanza HTMW MWZ Civ. O/R Paved Yes 9800 ft
Nachingwea Nachingwea HTNA NCH Civ. No Unpaved No 5800 ft
Ngara Ngara HTNR Civ. Yes Unpaved No 4900 ft
Njombe Njombe HTNJ JOM Civ. No Unpaved No 6200 ft
Nkinga Nkinga Civ. No Unpaved No 3400 ft
Nyonga Nyonga Civ. No Unpaved No 3000 ft
Oldeani Oldeani Civ. No Unpaved No 3200 ft
Pemba Pemba HTPE PMA Civ. Pto. Paved Yes 5000 ft
Same Same HTSE Civ. No Unpaved No 3700 ft
Seronera Seronera HTSN SEU Civ. No Unpaved No 5100 ft
Shinyanga Shinyanga HTSY SHY Civ. No Unpaved No 6500 ft
Shirati Hospital Shirati Hospital Civ. No Unpaved No 3200 ft
Singida Singida HTSD Priv. No Unpaved No 3500 ft
Songea Songea HTSO SGX Civ. No Unpaved No 5300 ft
Stiegler's Gorge Stiegler's Gorge Civ. No Unpaved No 3200 ft
Sumbawanga Sumbawanga HTSU SUT Civ. No Unpaved No 4600 ft
Tabora Tabora HTTB TBO Civ. O/R Paved Yes 5800 ft
Tanga Tanga HTTG TGT Civ. Pto. Paved Yes 4100 ft
Tingi Tingi Civ. No Unpaved No 13200 ft
Tunduru Tunduru HTTU Civ. No Unpaved No 3300 ft
Tura Tura Civ. No Unpaved No 3900 ft
Ukerewe Ukerewe Civ. No Unpaved No 3000 ft
Urambo Urambo HTUR Civ. No Unpaved No 5000 ft
Ushirombo Ushirombo Civ. No Unpaved No 3700 ft
Uvinza Uvinza Civ. No Unpaved No 3000 ft
West Kilimanjaro West Kilimanjaro HTWK Civ. No Unpaved No 4000 ft
Zanzibar Kisauni HTZA ZNZ Civ. Pto. Paved Yes 8000 ft

Förklaring till teknisk information

ICAO-kod

International Civil Aviation Organization (ICAO), en fyrställig kod avseende flygplatsers geografiska läge. Fältet ovan lämnas tomt om ingen ICAO-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.

IATA-kod

International Air Transport Association (IATA), en treställig identifikationskod för flygplatser. Fältet ovan lämnas tomt om ingen IATA-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.

Bruk

Flygplatser klassificeras i tre kategorier: civila flygplatser öppna för allmän trafik, militära flygplatser och privata flygplatser ej öppna för allmän trafik. Flygplatser som både är civila och militära visas som civila flygplatser.
Civ. Civil flygplats, öppen för allmän trafik (inkluderar vissa delvis militära flygplatser)
Mil. Militär flygplats, ej öppen för allmän trafik.
Priv. Privat flygplats, ej öppen för allmän trafik.

Tull

Ja Tullservice finns tillgänglig under flygplatsens normala öppettider.
Nej Tullservice normalt ej tillgänglig.
P/B Flygplatsen har tullservice på begäran.
Beg. Flygplatsen har begränsad tullservice, ej nödvändigtvis identisk med flygplatsens öppettider..
ADCUS Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla.
ADCUS P/B Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla med restriktioner.

Bana

Beskrivning av ytan på den längsta tillgängliga rullbanan.
Asfalt Hård rullbana.
Ej asfalt Mjuk rullbana. (Endast lättare flygplantyper)
Vatten Vatten (för amfibieplan)

IFR

Detta fält visar om flygplatsen har en officiellt publicerad procedur för instrumentinflygning.
Ja Instrumentinflygningsprocedur är publicerad.
Nej Instrumentinflygningsprocedur är ej publicerad. (Flygplatsen ej lämplig att trafikeras under mörker eller vid dåligt väder.)

Banlängd

Visar längden i fot på den längsta tillgängliga rullbanan, avrundat nedåt till jämt 100-tal fot. Om flygplatsen har både hård och mjuk rullbana anges längden för den längsta hårda rullbanan. I de fall där den längsta rullbanan både är mjuk och hård, anges längden på den hårda delen.

Vill du få information om aktuella händelser och tips - Klicka här!