Tunisien

Stad Flygplatsnamn ICAO IATA Bruk Tull Bana IFR Banlängd
Bir Ezzobas Bir Ezzobas Civ. No Unpaved No 4100 ft
Borj El Amri Borj El Amri DTTI Civ. No Paved No 3600 ft
Djerba Zarzis DTTJ DJE Civ. Yes Paved Yes 10100 ft
El Borma El Borma DTTR EBM Civ. No Paved No 8800 ft
Gafsa Ksar DTTF GAF Civ. Yes Paved Yes 9500 ft
La Skhira La Skhira Civ. No Unpaved No 6500 ft
Monastir Habib Bourguiba DTMB MIR Civ. Yes Paved Yes 9600 ft
Montesseur Montesseur Civ. No Unpaved No 3900 ft
Sfax Thyna DTTX SFA Civ. Yes Paved Yes 9800 ft
Sp 3 Sp 3 Civ. No Unpaved No 4900 ft
Sp 4 Sp 4 Civ. No Unpaved No 2400 ft
Tabarka 7 November DTKA TBJ Civ. Yes Paved Yes 9400 ft
Tozeur Nefta DTTZ TOE Civ. Yes Paved Yes 10500 ft
Tunis Carthage DTTA TUN Civ. Yes Paved Yes 10400 ft

Förklaring till teknisk information

ICAO-kod

International Civil Aviation Organization (ICAO), en fyrställig kod avseende flygplatsers geografiska läge. Fältet ovan lämnas tomt om ingen ICAO-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.

IATA-kod

International Air Transport Association (IATA), en treställig identifikationskod för flygplatser. Fältet ovan lämnas tomt om ingen IATA-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.

Bruk

Flygplatser klassificeras i tre kategorier: civila flygplatser öppna för allmän trafik, militära flygplatser och privata flygplatser ej öppna för allmän trafik. Flygplatser som både är civila och militära visas som civila flygplatser.
Civ. Civil flygplats, öppen för allmän trafik (inkluderar vissa delvis militära flygplatser)
Mil. Militär flygplats, ej öppen för allmän trafik.
Priv. Privat flygplats, ej öppen för allmän trafik.

Tull

Ja Tullservice finns tillgänglig under flygplatsens normala öppettider.
Nej Tullservice normalt ej tillgänglig.
P/B Flygplatsen har tullservice på begäran.
Beg. Flygplatsen har begränsad tullservice, ej nödvändigtvis identisk med flygplatsens öppettider..
ADCUS Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla.
ADCUS P/B Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla med restriktioner.

Bana

Beskrivning av ytan på den längsta tillgängliga rullbanan.
Asfalt Hård rullbana.
Ej asfalt Mjuk rullbana. (Endast lättare flygplantyper)
Vatten Vatten (för amfibieplan)

IFR

Detta fält visar om flygplatsen har en officiellt publicerad procedur för instrumentinflygning.
Ja Instrumentinflygningsprocedur är publicerad.
Nej Instrumentinflygningsprocedur är ej publicerad. (Flygplatsen ej lämplig att trafikeras under mörker eller vid dåligt väder.)

Banlängd

Visar längden i fot på den längsta tillgängliga rullbanan, avrundat nedåt till jämt 100-tal fot. Om flygplatsen har både hård och mjuk rullbana anges längden för den längsta hårda rullbanan. I de fall där den längsta rullbanan både är mjuk och hård, anges längden på den hårda delen.

Vill du få information om aktuella händelser och tips - Klicka här!