Ungern

Stad Flygplatsnamn ICAO IATA Bruk Tull Bana IFR Banlängd
Budapest Ferihegy LHBP BUD Civ. Yes Paved Yes 12100 ft
Debrecen Debrecen LHDC DEB Civ. O/R Paved Yes 8200 ft
Kaland Taszar LHTA Mil. No Paved No 8200 ft
Kecskemet Kecskemet LHKE Priv. Paved No 8300 ft
Nyiregyhaza Nyiregyhaza LHNY Civ. No Paved No 3200 ft
Papa Papa LHPA Priv. Paved No 7800 ft
Sarmellek Balaton LHSM SOB Civ. O/R Paved Yes 8200 ft
Siofok Kiliti-Sagvar LHSK Civ. O/R Unpaved Yes 8200 ft
Szeged Szeged LHUD Civ. O/R Unpaved Yes 4900 ft
Szentkiralyszabadja Szentkiralyszabadja LHSA Priv. Paved No 6500 ft
Szolnok Szolnok LHSN Priv. Paved No 6500 ft
Tokol Tokol LHTL Priv. Paved No 8200 ft

Förklaring till teknisk information

ICAO-kod

International Civil Aviation Organization (ICAO), en fyrställig kod avseende flygplatsers geografiska läge. Fältet ovan lämnas tomt om ingen ICAO-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.

IATA-kod

International Air Transport Association (IATA), en treställig identifikationskod för flygplatser. Fältet ovan lämnas tomt om ingen IATA-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.

Bruk

Flygplatser klassificeras i tre kategorier: civila flygplatser öppna för allmän trafik, militära flygplatser och privata flygplatser ej öppna för allmän trafik. Flygplatser som både är civila och militära visas som civila flygplatser.
Civ. Civil flygplats, öppen för allmän trafik (inkluderar vissa delvis militära flygplatser)
Mil. Militär flygplats, ej öppen för allmän trafik.
Priv. Privat flygplats, ej öppen för allmän trafik.

Tull

Ja Tullservice finns tillgänglig under flygplatsens normala öppettider.
Nej Tullservice normalt ej tillgänglig.
P/B Flygplatsen har tullservice på begäran.
Beg. Flygplatsen har begränsad tullservice, ej nödvändigtvis identisk med flygplatsens öppettider..
ADCUS Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla.
ADCUS P/B Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla med restriktioner.

Bana

Beskrivning av ytan på den längsta tillgängliga rullbanan.
Asfalt Hård rullbana.
Ej asfalt Mjuk rullbana. (Endast lättare flygplantyper)
Vatten Vatten (för amfibieplan)

IFR

Detta fält visar om flygplatsen har en officiellt publicerad procedur för instrumentinflygning.
Ja Instrumentinflygningsprocedur är publicerad.
Nej Instrumentinflygningsprocedur är ej publicerad. (Flygplatsen ej lämplig att trafikeras under mörker eller vid dåligt väder.)

Banlängd

Visar längden i fot på den längsta tillgängliga rullbanan, avrundat nedåt till jämt 100-tal fot. Om flygplatsen har både hård och mjuk rullbana anges längden för den längsta hårda rullbanan. I de fall där den längsta rullbanan både är mjuk och hård, anges längden på den hårda delen.

Vill du få information om aktuella händelser och tips - Klicka här!